Studentguide

Dataskyddsmeddelande

Dataskyddsmeddelande till studerande

Artiklarna 13 och 14 i allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 

Bästa nuvarande eller tidigare studerande,

Detta meddelande berör examensstuderande, utbytesstuderande, fristående studerande och studerande vid Öppna universitetet. Detta meddelande informerar om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har till dina egna personuppgifter.

För att kunna sköta vårt utbildningsuppdrag, som innefattar bland annat undervisning, att samla och upprätthålla information om studier och examina samt erbjuda service för studerande, är vi tvungna att behandla olika typer av uppgifter som hjälper oss att identifiera dig, d.v.s. personuppgifter. I detta sammanhang utgör du en ”registrerad”, medan vi fungerar som ”personuppgiftsansvarig” som kontrollerar behandlingen av dina personuppgifter för ovan nämnda syfte. Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi anser nödvändiga för att sköta vårt uppdrag. Därför samlar och behandlar vi personuppgifter som berör examensstuderande i högre grad än andra grupper av studerande.

Namn: Information om studerande
Datum: 1.1.2022 ändringar i punkterna 3, 5 och 6 och bilaga
1.7.2020 ändringar i kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och i punkterna 3, 5, 6, 14
9.9.2019 ändringar i punkterna 2, 9, 10 och 11 (kontaktuppgifter), 5
25.6.2019 ändringar i punkt 14
30.4.2019 ändringar i punkt 6
27.3.2019 ändringar i punkterna 3 och 6 samt bilaga
1.1.2019   ändringar i punkterna 3, 6 och 7
25.5.2018 ursprungligt dokument
Personuppgiftsansvarig, ansvarig enhet

Aalto-universitetet
Stiftelsen för Aalto-högskolan
Postadress: PB 11000, 00076 AALTO
Besöksadress: Otsvängen 24, 02150, Esbo
Telefonväxel:  09 47001
https://www.aalto.fi/sv/tjanster/dataskyddsmeddelanden

Lärandetjänster, chef för lärandetjänsterna Eija Zitting

Kort beskrivning Beskrivning av universitetets behandling av studerandes personuppgifter i syfte att sköta universitetets lagstadgade utbildningsuppdrag.
A   Personuppgifter samlas in direkt från den registrerade Ja 
B: Personuppgifter samlas in annanstans än från den registrerade Ja 

Dataskyddsmeddelande till studerande

Dataskyddsmeddelande, studieregistersystemet Sisu

Detta meddelande berör examensstuderande, utbytesstuderande, fristående studerande och studerande vid Öppna universitetet, samt sådan undervisningspersonal och personal vid lärandetjänsterna vars personuppgifter behandlas i Sisu.

Detta meddelande berör i tillämpliga delar även de fortbildningsstuderande vars personuppgifter behandlas i Sisu.

Namn: Studieregistersystemet Sisu
Datum:  
Personuppgiftsansvarig, ansvarig enhet

Aalto-universitetet
Stiftelsen för Aalto-högskolan
Postadress: PB 11000, 00076 AALTO
Besöksadress: Otsvängen 24, 02150 Esbo
Telefonväxel:  09 47001
https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tietosuojailmoitukset

Lärandetjänster, chef Eija Zitting

Kort beskrivning Beskrivning av universitetets behandling av studerandes personuppgifter i syfte att sköta universitetets lagstadgade utbildningsuppdrag.
A: Personuppgifter samlas in direkt från den registrerade Ja 
B: Personuppgifter samlas in annanstans än från den registrerade Ja 

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat