Ansökningsservice

Dataskyddsmeddelande för sökande till examensutbildning

Bästa sökande,

Detta meddelande gäller sökande till kandidat-, magister- och doktorandutbildning. Detta meddelande informerar om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har till dina egna personuppgifter.

För att kunna sköta antagningen av nya studerande som en del av vårt utbildningsuppdrag är vi tvungna att behandla olika typer av uppgifter som hjälper oss att identifiera dig, d.v.s. personuppgifter. I detta sammanhang utgör du en ”registrerad”, medan vi fungerar som ”personuppgiftsansvarig” som kontrollerar behandlingen av dina personuppgifter för ovan nämnda syfte. Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi anser nödvändiga för att sköta vårt uppdrag.

Dataskyddsmeddelande till sökande

Artiklarna 13 och 14 i allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
 

Namn Uppgifter om sökande
Datum 30.11.2018
26.11.2019 ändringar i punkterna 2,5,6 och 8
26.11.2020 ändringar i punkterna 5,6,7,9,15 och 16
Personuppgiftsansvarig, ansvarig enhet

Aalto-universitetet
Stiftelsen för Aalto-högskolan
Postadress: PB 11000, 00076 AALTO
Besöksadress: Otsvängen 24, 02150, Esbo
Telefonväxel:  09 47001

Lärandetjänster, chef för lärandetjänsterna Eija Zitting

Kort beskrivning Beskrivning av universitetets behandling av sökandes personuppgifter i syfte att sköta den lagstadgade antagningen av studerande
A: Personuppgifter samlas in direkt från den registrerade Ja
B: Personuppgifter samlas in annanstans än från den registrerade Ja

Lista över centrala system och tjänster i vilka sökandes personuppgifter behandlas:

Studieinfo
DIAkone
Ansöknings- och antagningssystem (Salesforce, DIAkone, Full Fabric, eAge)

Utöver de gemensamma datasystemen behandlas sökandes personuppgifter även i andra system, och delvis manuellt:

Registrerade urvalsprovsresultat
Aalto-universitetets ansökningsservice

Individuella arrangemang i samband med urvalsprov
Aalto-universitetets ansökningsservice

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: