Språk- och kommunikationsstudier

Språkintyg

Språkintyg

Språkcentrets lärare ger språkintyg (ERASMUS, ISEP och AIESTE) för utbytesstudier och arbetspraktik med anknytning till studier vid Aalto-universitetet. Språkintygen innehåller inte bedömningar av sökandens språkkunskaper på CEFR-nivå.

Ta kontakt med kontaktläraren för språket i fråga och kom överens om avläggande av språkintyget.

Obs! Begäran om språkintyg per e-post.

Språkintyg för engelska

If you need an English language certificate

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: