Språk- och kommunikationsstudier

Anvisningar för studerande

I detta avsnitt finns praktiska anvisningar om undervisningen på språkcentret.

Anmälan och antagning av studerande

Anmälningar till språk- och kommunikationskurserna, jfr Språk- och kommunikationsstudier. Anmälningstider, undervisningstider och kursansvariga lärare framgår av uppgifterna om kursen. De studerande som antagits till kursen får en bekräftelse per e-post.

Antagningen av studerande sker i anmälningsordning. De som anmäler sig efter att grupperna har blivit fullsatta får reservplatser. Minimiantalet bekräftade kursanmälningar (närvaro på första lektionen) är 10 studerande för att kursen kan undervisas enligt det officiella studieprogrammet.

Till de kurser i engelska som fyller kraven på ett obligatoriskt främmande språk i examensstadgan tas studerande in utgående från det samlade antalet studiepoäng. Du kommer väl ihåg att lägga till dina nuvarande studiepoäng i tilläggsinformationen när du anmäler dig till kurser i engelska i Sisu.

Närvaro

Det krävs vanligen 80 % närvaro på lektionerna. Läraren meddelar om eventuella kursspecifika anvisningar. Studeranden tar emot sin studieplats genom att komma till den första lektionen för kursen. Om studeranden avbryter kursen utan ett tillräckligt välgrundat skäl antecknas kursprestationen som underkänd.

Läraren är inte skyldig att ordna extra uppgifter som ersätter frånvaro. Studeranden tar själv reda på uppgifterna som har gjorts under frånvarotiden. Det behövs ett läkarintyg över lång frånvarotid på grund av sjukdom. Om sjukfrånvaron drar ut på tiden måste studeranden avtala med läraren om avläggandet av kursen. Om en lektion måste inhiberas t.ex. för att läraren blivit sjuk, informeras studerandena på kursen omgående.

Befrielse från krav på språkkunskaper

I enlighet med examensförordningen kan en studerande av särskilda skäl helt eller delvis befrias från språkkunskapskraven. Samtliga ansökan om befrielse behandlas i studerandeservicen i studerandens egen högskola.

Nedan närmare information om skolbildningsspråket och det andra inhemska språket och befrielsekriterierna.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: