Språk- och kommunikationsstudier

Översättningar och språkvård

Översättnings- och språkvårdstjänster erbjuds inte för enskilda studerande. För språkgranskningen av det engelskspråkiga sammandraget av Diplomarbetet (abstract) svarar lärarna i engelska vid språkcentret.

Universitetets personal och studerande kan dock få stöd för vetenskapligt skrivande (på engelska) via Writing Clinic tjänsten och för vetenskaplig muntlig presentation via Speech Clinic tjänsten.

Se även skrivklinik-tjänsten som är avsedd för svenskspråkiga studerande.

Mer information om de språk- och kommunikationstjänster som erbjuds personalen finns på våra sidor (på engelska).

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: