Språk- och kommunikationsstudier

Språkcentrets skrivklinik

Språkcentrets skrivklinik för svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande

Är du en svenskspråkig eller tvåspråkig studerande vid Aalto-universitetet? Du vet väl att labbrapporter, dokumentationer och andra texter som hör till dina studier kan skrivas på svenska?

Nu kan du få hjälp med dina svenska texter. Kom till språkcentrets skrivklinik för att få synpunkter, stöd och råd. Handledningen kan gälla allt från skrivkramp till språkriktighet, stil och struktur. 

Boka tid

Du bokar tid för handledning genom att kontakta Sofia Sevón ([email protected]). Skicka gärna in din text på förhand så att handledaren hinner läsa den före träffen.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: