Ohjelmat

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Loading table of contents

Valmistuminen

Valmistuminen kandidaatiksi

Valmistumista haetaan Sisussa opintosuunnitelman (HOPS) kautta. Valmistumista pyydetään ensisijaisen ajantasaisen opintosuunnitelman perusteella. Opintosuunnitelma on pakollinen, koska Sisussa tutkintotodistukset muodostuvat opiskelijan tekemän suunnitelman ja sen kautta tehdyn valmistumispyynnön pohjalta.

Kun kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu:

  1. Tarkista, että opintosuunnitelmasi on ajantasainen ja hyväksytty Sisussa. Laita tarvittaessa Oppimispalveluihin viestiä hyvissä ajoin, jos hyväksynnässä on ongelmaa tai opintosuunnitelmassa on muuta epäselvyyttä.
  2. Hae valmistumista Sisussa. Valmistumista haetaan opintosuunnitelman kautta täyttämällä valmistumispyyntö. Hakemuksen viimeinen palautuspäivä on myös todistukselle kirjattava valmistumispäivä. Kaikkien opintojesi tulee olla rekisterissä ennen kuin haet valmistumista. Huomaathan, että sinun on oltava ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi valmistumispäivänäsi. Katso Sisun valmistumisohjeet
  3. Muista vastata valtakunnalliseen kandipalautekyselyyn (linkki valmistumisen haun yhteydessä). Linkki: https://kandipalaute.fi/fi
  4. Ilmoita maisteriohjelmavalintasi valmistumispyynnössä. Maisteriohjelma päivitetään tämän tiedon perusteella. Jos et voi jatkaa syystä tai toisesta valmistumispyynnössä ilmoittamaasi maisteriohjelmaan, sinuun ollaan erikseen yhteydessä ja kysytään muuta maisteriohjelmaa.
  5. Ilmoittaudu valmistumisjuhlaan. Saat kutsun juhlaan sähköpostitse.
  6. Osallistu valmistumisjuhlaan tai nouda todistus opiskelijapalveluista. 
  7. Jatka opintoja maisteriohjelmassa. Katso ohjeet maisteri-HOPSin tekoon

Valmistumisen aikataulu

Valmistumispyynnön viimeinen jättöpäivä on myös todistukselle kirjattava valmistumispäivä. Dekaani myöntää tutkinnon noin 3-4 viikkoa virallisen valmistumispäivän jälkeen. Saat Sisussa viestin, kun tutkinto on myönnetty.

Jatkaminen maisteriohjelmaan

Kun opiskelija valitaan suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta), hän saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa.

Jokaisella teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijalla on suora oikeus vähintään yhteen DI-ohjelmaan, joka on jatkumo omalle pääaineelle. Valintaperusteissa on määritelty, mihin ylemmän tutkinnon ohjelmiin opiskelijalla on suora oikeus ja millä kriteereillä ohjelmaa on mahdollista vaihtaa Perustieteiden korkeakoulun sisällä.

Opintoja suunnitellessa on hyvä muistaa, että valmis kandidaatin tutkinto ei koskaan vanhene, toisin kuin viivästyneille opinnoille muuten saattaa käydä. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa, ennen DI-opintojen aloittamista, on mahdollista vielä miettiä uudelleen omien opintojen suuntaa ja uratavoitteita. Koulutusohjelman tai pääaineen vaihtoa kesken tutkinnon ei suositella, vaan otollisin hetki alan vaihtoon on kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: