Program

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Undervisningsplan 2022–2024

Struktur

  • Huvudämne (65–75 sp)
    • Examensarbeten (10 sp)
  • Grundstudier (65 sp)
  • Biämne (20–25 sp)
  • Fritt valbara studier (15–20 sp)

Undervisningsplanen omfattar examensfordringarna samt anvisningar som gäller innehållet i, och avläggande av,  examen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap. Grund- och ämnesstudierna presenteras i anslutning till respektive huvudämne. I examen ingår därtill ett biämne och fritt valbara studier. Bekanta dig även med anvisningar som gäller lärdomsprov samt de språkstudier som ingår i examen.

Utöver studieguiden används även olika typer av webbtjänster för undervisning och studier med hjälp av vilka du kan planera och följa upp dina studier samt hålla dig uppdaterad om viktiga händelser vid högskolan och universitetet. De elektroniska verktygen och studieguiden kompletterar varandra i planeringen av studierna, och därför lönar det sig att utnyttja dem parallellt.

De viktigaste elektroniska verktygen för den studerande är

  • Sisu
  • MyCourses.

Huvudämnen

Biämne

Fritt valbara studier

Språkstudier som ingår i examen

Examensarbeten

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: