Ohjelmat

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Opetussuunnitelma 2022–2024

Tutkinnon rakenne

 • Pääaineen opinnot 65–75 op
  • Sisältää: Opinnäyte (10 op)
 • Perusopinnot 65 op
 • Sivuaineopinnot 20–25 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15–25 op

Opetussuunnitelma sisältää tutkintovaatimukset ja tutkinnon sisältöön ja suorittamiseen liittyvät ohjeet teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille. Perus- ja pääaineopinnot on esitetty kunkin pääaineen yhteydessä. Lisäksi tutkintoon kuuluu sivuaine ja vapaasti valittavat opinnot. Tutustu myös ohjeisiin opinnäytteestä ja tutkintoon kuuluvista kieliopinnoista.

Opetussuunnitelman lisäksi Aalto-yliopistossa on käytössä erilaisia opetuksen ja opiskelun verkkopalveluita, joiden avulla voi suunnitella ja seurata omia opintoja ja pysyä ajan tasalla korkeakoulun ja yliopiston tärkeistä tapahtumista.

Opiskelijan tärkeimmät sähköiset työkalut ovat

 • Sisu: kurssikuvaukset, kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset, opintojen suunnittelu (HOPS)
 • MyCourses: kurssien kotisivut, aikataulut, materiaalit, työtilat ja uutiset
 • Aalto.fi-sivut: kaikki opiskeluun liittyvä tieto, tutkintovaatimukset, yliopiston palvelut.

Pääaineet

Sivuaine

Vapaasti valittavat opinnot

Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

Opinnäyte

Anna palautetta sivusta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: