Program

Doktorandprogrammet i elektroteknik

Planera dina studier

Individuell studieplan för doktorander 

Den individuella studieplanen för doktorander är ett verktyg för att planera och schemalägga dina studier och din forskning så att du kan utexamineras och inleda din karriär. Den hjälper dig även att diskutera dina planer med din ansvarsprofessor och att komma överens om handledningsarrangemang.

I individuella studieplanen för doktorander ingår:

  1. plan för studiepoängsatta studier (Sisu)
  2. forskningsplan
  3. handledningsplan
  4. finansieringsplan
  5. karriärplan

Uppdatera din ISPD enligt behov. Vi rekommenderar att du går igenom din plan med din ansvarsprofessor minst en gång per år.

Läs mer om studieplanen: 

In English
Suomeksi

Photo of a library hallway with bookselves full of books

Doctoral courses and curriculum

Find courses for doctoral students & information about individual studies and credit transfer.

Doctoral education

Model schedule for doctoral students

Model schedules supports planning your doctoral journey and reaching your targets.

Doctoral education

Studieguiden för doktorander

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

I början av dina doktorandstudier

Information för doktorander i början av sina studier: bl.a. studiestarten, studieplan och kurser, finansiering av studierna

Doktorandutbildning
Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Under dina doktorandstudier

Information för doktorander om studierna, bl.a. om att skriva doktorsavhandlingen, bedriva forskning, handledning, internationalitet

Doktorandutbildning
Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Finalising your doctoral studies

Information on pre-examination, defence, finalising the thesis, public display and approval of thesis etc.

Doctoral education

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: