Övriga studier

Före utbytet

När du har fått en utbytesplats och tagit emot den ska du lämna in de dokument som behövs, anmäla dig som närvarande, delta i infotillfället för studerande som ska åka på utbyte och förbereda dig inför resan.

Ansökningsprocessen

När din ansökan om utbyte har godkänts vid Aalto-universitetet skickas informationen vidare till utbytesuniversitetet, d.v.s. du blir nominerad.

Därefter får du närmare information från utbytesuniversitetet eller utbyteskoordinatorn vid Aalto-universitetet om hur du söker till utbytesuniversitetet. Kom ihåg att kolla din Aalto-mejl, även skräpkorgen. De flesta högskolor har också anvisningar för ansökan på sina webbsidor. Observera att du själv ansvarar för att lämna in ansökan till utbytesuniversitetet i tid!

När du har fått ett antagningsbesked från utbytesuniversitetet har de officiellt antagit dig som utbytesstuderande.

Dokument som ska lämnas in före utbytet

Du får anvisningar per e-post gällande de dokument som du ska lämna in till Aalto-universitetet innan du åker på utbyte. Den första raten av utbytesstipendiet betalas efter att du har lämnat in de dokument som behövs. Kraven kan variera beroende på utbytesprogram (bilateralt, Erasmus+ eller annat program).

Närvaroanmälan

Utbytesstudierna är en del av din examen, och du ska under utbytet vara anmäld som närvarande vid Aalto-universitetet. Observera att du också ska betala den separata avgiften till SHVS under utbytesperioden.

Infotillfälle för utresande studerande

Aalto-universitetet ordnar ett infotillfälle för studerande som ska åka på utbyte. Infotillfället ordnas två gånger per år. Vi rekommenderar starkt att du deltar i infotillfället om du planerar åka på utbyte. Du får alla praktiska tips och anvisningar på en och samma gång.

Material från det senaste infotillfället finns längst ner på sidan.

Andra förberedelser

Dokument inom alla områden

Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS)

Handelshögskolan (BIZ)

Hittade du det du sökte? Se även

Student guide illustration, exchange studies

Stipendier för utbytesstudier

Information om utbytesstudier och stipendium

Övriga studier
Student guide illustration, exchange studies

Under utbytet

Viktigt att veta under utbytet.

Övriga studier
Utbytesstudier

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: