Övriga studier

Checklista för praktik

Allmän checklista för internationell praktik. Läs alltid specifika anvisningar för ditt område på sidorna för ditt program. Kontrollera också vilken information som gäller för den typ av praktik eller praktikprogram du ämnar delta i.

Viktig information om praktik utomlands

Var hittar jag praktikplatser?

Du kan skaffa en praktikplats själv antingen genom att utnyttja dina egna nätverk, genom att ta kontakt med företag eller organisationer som intresserar dig eller genom att söka lediga praktikplatser via olika portaler.

Börja i god tid. Om du vill jobba utomlands nästa sommar lönar det sig att börja söka arbetsgivare och arbetsplatser redan i november–december (observera dock att det finns skillnader mellan olika utbildningsområden, inom en del områden ska man söka sommarpraktik redan i början av hösten).

Visa initiativförmåga i synnerhet om du söker praktik i utlandet. Det är något som arbetsgivarna värdesätter, samtidigt som du gör det lättare för dem att anställa dig. Kolla säkerhetsläget i landet du planerar åka till. Ta också reda hur jobbsökningen går till i landet i fråga och se till att ditt CV och ansökningsbrev är korrekt utformade. Du hittar nyttig landspecifik information i GoinGlobal och Highereds guider. Du kan också boka tid till karriärtjänsterna om du vill diskutera sökande av praktikplats.

Du kan hitta praktikplatser via följande länkar:

JobTeaser, där du hittar praktikplatser för Aalto-studerande i Finland och utomlands

Going Global – mycket omfattande internationell jobbsökningsportal. Kom ihåg att begränsa sökningen, eftersom portalen innehåller olika typer av praktikplatser.

Highered, många arbets- och praktikmöjligheter, i synnerhet inom ekonomi och teknik. Tillgången till Highered är en del av Aaltos EFMD-samarbete (The European Foundation for Management Development).

Andra arbetsplatsportaler

Kom också ihåg att kolla på Praktikprogram nere på denna sida.

Studiestöd och inkomstkontroll

Om du ska göra praktik lönar det sig att ta reda på huruvida lönen för praktikplatsen eller eventuella stipendier inverkar på studiestödet. Läs mer på FPA:s sidor för studerande. Kom också ihåg att beakta FPA:s årliga inkomstkontroll.

Studiepoäng

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att inkludera arbetspraktik i examen i de flesta utbildningsprogrammen. Om du har frågor kan du kontakta ditt eget utbildningsprogram. Kom ihåg att du alltid ska rådgöra med personalen inom ditt utbildningsprogram huruvida det är möjligt att inkludera praktik i din examen! 

Praktikavtal

Kontakta lärandetjänsterna om du tar emot en praktikplats i Finland eller utomlands och arbetsgivaren kräver en underskrift av en representant för universitetet i praktikavtalet eller ett annat intyg på att du är studerande vid universitetet. Det är inte möjligt att få mallar för praktikavtal från Aalto-universitetet.

Du får ett studieprestationsutdrag och/eller närvarointyg (också på engelska) från högskolans lärandetjänster eller direkt från Sisu. Om praktikavtalet inte kräver att universitetet förbinder sig till något (t.ex. ansvarsfrågor) och praktiken inte förutsätts ingå i examen kan praktikavtalet i regel skrivas under. Kolla alltid upp saken med lärandetjänsterna vid din högskola. Detta gäller all praktik utöver den understödda praktik som koordineras av universitetet (s.k. praktik i hemlandet).

För Erasmus+-praktik krävs också dokumenten som programmet kräver, t.ex. Learning Agreement for Traineeship. Läs mer på sidorna för Erasmus+-praktik.

Beskattning

Du behöver ett skattekort även för ett kort sommarjobb eller avlönad praktik.

Stipendier för utlandspraktik som beviljas av Aalto-universitetet kan vara skattepliktiga till den del det sammanlagda beloppet av stipendier och andra understöd som erhållits från olika instanser efter avdrag under skatteåret överstiger det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium. Läs mer på vero.fi.

Försäkringar

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för studerande vid Aalto-universitetet täcker praktiskt övningsarbete och gäller endast för praktisk undervisning och oavlönad arbetspraktik. 

Vid utlandspraktik är det obligatoriskt att ha en sjukförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en ansvarsförsäkring. Aalto-universitetet erbjuder inte sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring eller ansvarsförsäkring för studerande som åker på praktik. Om arbetsgivaren inte erbjuder de försäkringar du behöver ska du skaffa dem själv.

Om du gör avlönad praktik ersätts olycksfall i första hand av arbetsgivarens försäkring. Vid avlönad praktik omfattas praktikanten i allmänhet av arbetsgivarens olycksfalls- och ansvarsförsäkring, men kom ihåg att kontrollera detta innan praktiken inleds.

Vi rekommenderar att du skaffar en privat reseförsäkring om du åker på praktik utomlands. Det europeiska sjukvårdskortet är inte tillräckligt vid till exempel hemtransport eller vissa sjukvårdsfall utan det kan vara nödvändigt med en kompletterande försäkring. Läs mer om reseförsäkring på utrikesministeriets sidor.

Mer information finns också nedan i Övrigt som är värt att notera

Finansieringskällor

Du kan ansöka om resebidrag och stipendium från Aalto-universitetet och/eller ett Erasmusstipendium för praktik utomlands. Ansök om stipendium i god tid innan praktiken inleds. Ta reda på vilka stipendier du kan söka inom ditt utbildningsområde (ARTSBIZTECH).

Du kan hitta fler finansieringskällor i FSF:s stipendiedatabas. Kolla också vilka stipendier som beviljas av ditt gille, din studentförening, studentkåren (AUS) eller andra aktörer.

Svenska studiefonden delar ut stipendier för praktik och studentutbyte utomlands. Stipendierna är avsedda för studerande som har svenska som modersmål eller studiespråk.

Praktik – rättigheter och skyldigheter

Det lönar sig alltid att ingå ett skriftligt arbetsavtal.

Kom ihåg att du förbinder dig till praktikplatsen när du väl har tackat ja till den. Tänk därför igenom ditt beslut noggrant innan du informerar arbetsgivaren om att du tar emot praktikplatsen.

Under praktiken är du skyldig att följa ifrågavarande stats lagar och rättigheterna och skyldigheterna som fastställs i rådande bestämmelser och avtal.

Praktikprogrammen

I regel söker du själv efter praktikplats utomlands. 

Studerande vid Aalto-universitetet erbjuds dessutom möjlighet att åka på praktik utomlands genom olika praktikprogram. Fördelen med praktikprogram är att det finns färdiga platser som du kan söka, och det kan ingå extra förmåner i programmet såsom inkvartering och fritidsprogram. Nedan ser du mer information om olika praktikprogram och andra praktikmöjligheter. Observera att det i allmänhet finns fastställda ansökningstider för praktikprogrammen. Se alltså till att inte missa ansökningstiden.

Övrigt som är värt att notera

Hittade du det sökte? Se även

Student guide illustration, internship

ARTS: praktik utomlands

Information om internationell praktik för studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Övriga studier
Student guide illustration, internship

BIZ praktik utomlands

Du hittar mer information på finska eller engelska. Byt språk uppe på sidan.

Övriga studier
Student guide illustration, internship

TECH praktik utomlands

Information om internationell praktik och stipendium för studerande vid de tekniska högskolorna (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Övriga studier
Praktikrapporter från världen

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: