Övriga studier

ARTS: praktik utomlands

Information om internationell praktik för studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Högskolan för konst, design och arkitektur stöder den yrkesmässiga utvecklingen och internationaliseringen hos grundexamensstuderande (kandidat- och magisternivå) genom att bevilja stipendium för praktik utomlands. 

Observera att arbete vid en finländsk ambassad, permanent beskickning eller kulturinstitut i ett annat land räknas som praktik i Finland. 

Internationell praktik främjar 

dina arbetslivsfärdigheter, din kännedom om arbetskulturen inom ditt område och din expertis 

din arbetserfarenhet inom ditt område och dina möjligheter på arbetsmarknaden 

din förståelse för arbete i en internationell miljö och främmande kulturer 

dina språkkunskaper 

dina nätverk och kontakter inom ditt område. 

Ansökningsprocessen

Börja ansökningsprocessen med att planera praktiken och leta efter en lämplig praktikplats. När platsen är klar, kontrollera om du kan få stipendium för den. Läs mer om processen och börja planera i god tid! 

Ansökningstid: all praktik har löpande ansökan, ansökan borde göras minst två veckor innan praktiken inleds. 

För vem: 

För att ansöka om praktikstipendierna ska du vara närvaroanmäld som examensstuderande på kandidat- eller magisternivå vid Aalto-universitetet, och du ska inte ha fått praktikstipendium under dina studier vid Aalto-universitetet tidigare. Därtill ska du uppfylla de allmänna villkoren för stipendiet (se de allmänna villkoren nedan). 

Den sökandes nationalitet har ingen betydelse för något av stipendierna, men det är inte möjligt att få Erasmusstipendium för praktik i sitt eget hemland. Övriga stipendier kan enligt övervägande beviljas för studier i den studerandes hemland 

Alla praktikstipendier beviljas för praktik som syftar till att utveckla praktikantens kunskaper, kompetens och färdigheter. 

Lämplig arbetsgivare: 

Företag eller privat organisation, offentlig organisation eller högskola. Obs. Erasmusstipendier för praktik beviljas inte för följande organisationer: organisationer inom Europeiska unionen, organisationer som administrerar EU-program (t.ex. nationella byråer), den studerandes hemlands diplomatiska beskickningar utomlands (ambassader, konsulat). 

Dokument

Yhteystiedot

 Hanna Karkku

Hanna Karkku

ARTS praktikanter

Hittade du det sökte? Se även 

Student guide illustration, internship

Checklista för praktik

Allmän checklista för internationell praktik.

Övriga studier
Student guide illustration, internship

Erasmus+ stipendium för praktik

Läs mer om Erasmus+ stipendiet.

Övriga studier
Praktik utomlands

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: