Övriga studier

Ansökningsvillkor, principer och antagningsgrunder för utbyte

Information om ansökningsvillkor, principer och antagningsgrunder för internationellt studentutbyte. Se närmare information om principerna längst ner på sidan (pdf).

Principer för internationellt studentutbyte

Denna sida innehåller information om ansöknings- och antagningsprocessen för studentutbyte, studier som genomförs under utbytet, tillgodoräkning av utbytesstudierna som en del av examen samt stipendier som Aalto-universitetet beviljar för studentutbyte. 

Principerna sammanfattas nedan. Se närmare information om Aalto-universitetets principer för internationellt studentutbyte i pdf-filen längst ner på sidan. 

Läs följande information noggrant så att du vet på vilka grunder du kan bli antagen till utbyte och vad som krävs av dig när du ansöker om utbyte. 

För program med extern finansiering kan det finnas villkor som avviker från Aaltos principer. 

Se även

Student guide illustration, exchange studies

Anvisningar för ansökan

Instruktioner för att ansöka om utbyte.

Övriga studier
Student guide illustration, exchange studies

Stipendier för utbytesstudier

Information om utbytesstudier och stipendium

Övriga studier

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: