Nyheter

Kursen ”Mind & Study – verktygslådan för den välmående studeranden” går för första gången på finska!

Aaltos studiepsykologer har utvecklat en egen nätkurs för att stöda studerandenas välmående under studietiden. Kursen ”Mind & Study – verktygslådan för den välmående studeranden” går för första gången på finska i period 2 på hösten 2023 och kommer att översättas till engelska för vårterminen 2024. Enligt erfarenheterna och feedback som kommer att samlas in också från studerandena kommer vi att vidareutveckla kursen inför läsåret 2024-2025. Kursen är riktad till kandidat- och magisterstuderande och baserar sig på regelbundna övningar som studerandena gör varje vecka både självständigt och i smågrupper. Höstens kursimplementering hittar du redan i Sisu, och vårens kursutbud kommer vi att publicera senare under hösten. Du är välkommen att delta på kursen!

Grupper, workshoppar och webbaserat material som stöder välbefinnandet och studieförmågan

På denna sida hittar du information om grupper, workshoppar och webbaserat material (MyCourses) som erbjuds till stöd för de studerandes välbefinnande. Grupperna och workshopparna ordnas på finska eller engelska.

Tjänster
Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Studera vid Aalto

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Plate of food with wooden spoons
Studier Publicerat:

Campus restaurangernas öppettider vid årsskiftet 2023

Det finns några ändringar i restaurangernas öppettider vid årsskiftet.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Utbyteserfarenheter från CHEM-studenter

Läs artiklar om utbyteserfarenheter från Aalto CHEM-studenter här.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Dekanus uppmuntringsstipendium delades ut till 558 studerande vid Högskolan för elektroteknik

Dekanus stipendium på 500 euro för god studieframgång under läsåret 2022–2023 har beviljats till 558 studerande vid Högskolan för elektroteknik.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Ansök om utbyte i Argentina!

Sidan är på finska och engelska. Du hittar mer information på finska/engelska. Byt språk uppe på sidan.