Nyheter

Blivande magister – ge respons på studierna och var med och påverka!

Utexaminerade konst- och ekonomie magistrar samt diplomingenjörer och arkitekter ombes ge respons på sina studier genom enkäten Graduate Survey.
Studentguide nyhet, illustrering

Genom att besvara enkäten påverkar du utvecklingen av verksamhetskulturen vid Aalto och ditt utbildningsprogram. Ju högre svarsprocent, desto högre är möjligheten att påverka. De studerande ombes ge respons bland annat på hur nöjda de är med studierna, handledningen, eventuella förseningar som inträffat under studierna och på det stöd de fått.

Responsen från utexaminerade påverkar utvecklingsåtgärderna som vidtas vid högskolorna.  Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper behandlas resultaten årligen under ledning av vice dekanus i styrgruppen för magisterprogram, styrgruppen för kandidatprogram och under träffar med gillena.

”Baserat på enkäten lyfter vi varje år upp ett par teman som vi försöker förbättra i undervisningen. Baserat på responsen vi får har vi valt förbättring av processen med diplomarbetet som tema, vilket syns i diskussionerna med styrgruppen och med gillena som förs varje månad. Det kommer även fram under karriärevenemanget som ordnas för de internationella studerande (”career evening”). Dessutom ser vi till att professorerna följer upp att arbetena blir färdiga i tid. De studerandes förmåga att hantera välbefinnande, vilket kommer fram i arbetslivsfärdigheterna, är även det ett viktigt tema som vi diskuterar med de studerande”, säger vice dekanus med ansvar för undervisning vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Jani Romanoff.

Kom ihåg att svara på enkäten i samband med ansökan om utexaminering. Du hittar länken till enkäten när du ansöker om betyg i Sisu. Du hittar även länken på sidan:

Enkät för utexaminerade magistrar | Aalto-universitetet

Genom att svara påverkar du utvecklingsarbetet vid högskolorna och bygger upp Aaltos responskultur och påverkar framtida studerandes studieupplevelse.

Läs mer om enkäten på TEK:s nätsidor (på finska):

TEK Graduate Survey 2023 | TEK(tek.fi)

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Studerande på EIT Manufacturing-sommarkurs
Studier Publicerat:

Sök nu till sommarskolan i Artificial Intelligence-enabled Innovation & Entrepreneurship for Sustainable Manufacturing

Denna sommarskola som anordnas av EIT Manufacturing består av en onlinedel (8.-18.7.) och närvarodel vid University of Trento, Italien (22.7.-2.8.2024).
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.
Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Aalto universitetet, Squad studenter, maj-2023. Foto: Aleksi Poutanen
Studier Publicerat:

Ansökningstiden för priset Master's Award in Development Studies har nu öppnats

Ansökningstiden för priset Master's Award in Development Studies för år 2024 pågår fram till den 15 augusti 2024. Genom priset vill UniPID, universitetens nätverk för utvecklingssamarbete, och Föreningen för utvecklingsforskning FSDR ge erkännande för och belöna exceptionellt förtjänstfulla lärdomsprov på magisternivå vid UniPID:s medlemsuniversitet.