Etusivu

Företagssamarbete

Forskningssamarbete och innovationer

Vi erbjuder många samarbetsmöjligheter inom forskning: allt från enskilda tillämpande forskningsprojekt till långsiktig finansiering av grundforskning. Forskningssamarbetet påbörjas ofta via ett företagsprojekt och kan även leda till ett långsiktigt strategiskt partnerskap.
CHEM students working in a lab

Ways to collaborate in research

Person presenting a research poster

Contract research: tailor-made collaboration to benefit your business

Contract research can be used to carry out projects that directly benefit the client organisation's future business and its development, taking advantage of the university's latest research knowledge, talent and equipment.

Corporate collaboration
Professor Emeritus Herbert Sixta and members of the Ioncell team posing beside a Ioncell spinning machine

Co-funded research: an easy route to impactful cooperation

Co-funded research projects enable long-term cooperation and technological development with a small financial contribution.

Corporate collaboration

Lightweight ways to cooperate

In Master's theses and in study projects, students work on real-life cases in collaboration with companies and other organisations. For companies, these projects offer a way to connect with the experts of the future and get fresh ideas and new insights.

Opiskelija työskentelemässä tietokoneen ääressä

Commission a Master's thesis

A Master's thesis is an effective way for a company to use academic research to develop its business.

Corporate collaboration
Project work course gala

Study Projects

In study projects, students solve real-life cases together with companies and other organisations.

Corporate collaboration
Aalto University / Micronova / Ville Jokinen /photo by Aino Huovio

Samfinansiering av forskarresurser

Företag kan även påverka forskningen och undervisningen vid universitetet genom att finansiera forskningspersonal inom valt intresseområde.

  • Professor of Practice (PoP): expert med meriter från näringslivet, den offentliga sektorn eller ett konstområde, vars uppgift ofta är att främja samarbete med intressentgrupper
  • Adjunct professor: deltidsanställd vid Aalto som aktivt deltar i undervisningen
  • Postdoc: utexaminerade forskare utgör viktiga resurser för långsiktig kontinuitet inom forskning och undervisning samt för effektiv handledning av examensarbeten och avhandlingar.
  • Doktorander: flera forskningsprojekt framskrider främst genom avhandlingar.
Donera en framtid

Andra samarbetsformer inom forskning

Aalto-yliopiston innovaatiot ja patentit

Hitta ett patent

Vi säljer och licensierar patenterad teknik och den kunskap som behövs för att ta den i bruk. Patentskyddad teknik som är resultatet av forskning vid Aalto används vid flera globala företag.

Samarbete
Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Infrastrukturer för forskning och lärande

Vid Aalto-universitet finns anläggningar av högsta klass för forskning, undervisning och innovation.

Image courtesy of Mika Seppä

Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI) (extern länk)

FCAI is a national competence center for AI in Finland, initiated by Aalto University, University of Helsinki, and VTT aiming to major industrial and societal impact.

Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies

Industrial Internet Campus

Aalto-universitetets Industrial Internet Campus (AIIC) är en plattform där studerande, forskare och företag tillsammans kan utveckla och skapa smarta, uppkopplade produkter och tjänster. Industrial Internet Campus möjliggör tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation i samarbete med industripartner.

Make use of the research infrastructure and collaborative platforms

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Research and learning infrastructures

Our research and teaching infrastructures are a prerequisite for world-class, cutting edge research. They offer opportunities for collaboration and foster the local innovation ecosystem growth. The large infrastructures are open for all Aalto and external users.

Two students working at the Aalto University Design Factory's PrintLab

Design Factory

Design Factory develops creative ways of working and enhanced interdisciplinary interaction to support world-class product design in educational, research and practical application contexts.

Department of Mechanical Engineering
Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies

Industrial Internet Campus

Aalto University Industrial Internet Campus (AIIC) is a platform for students, researchers, and companies to innovate and co-create smart, connected products and services. Industrial Internet Campus enables multidisciplinary research, education and innovation together with industrial partners.

Aalto Factory of the Future

Factory of the Future deploys indoor 5G and WiFi6 to support manufacturing research

Students and researchers can use the new facility to explore the applications of cutting-edge communications technologies in Industry 4.0.

News
Aalto University / Micronova Cleanroom / Aino Huovio

Företagsfinansierad forskning

Företagsfinansierad forskning erbjuder bättre möjligheter att beakta företagsspecifika krav och önskemål.

I bästa fall kan företagsfinansierade projekt länkas till annan forskning vid Aalto och till universitetets strategiska kunskapsområden. Även av dessa projekt krävs ofta akademiska resultat, som publikationer eller examensarbeten. Projektets IPR-rättigheter överförs vanligtvis till företaget.

Aalto University/ Department of civil and environmental engineering / Water engineering / Adolfo Vera

Samfinansierad forskning

Samfinansierat forskningssamarbete erbjuder företag olika möjligheter att delta i forskningen samt nätverka och utbyta information med andra projektpartner. Samfinansierat forskningssamarbete kan bland annat bestå av

  • projekt finansierade av Aalto-universitetet tillsammans med företaget
  • projekt helt eller delvis finansierade av Business Finland, Finlands Akademi, EU och andra finansiärer.

Diverse aktörer, till exempel forskningsinstitut, universitet och företag, kan delta i samfinansierade forskningsprojekt. Akademiska resultat, som publikationer, förväntas av projekten. Projektens IPR-rättigheter beror på vilket finansieringsinstrument som används.

Slush 2021

Advancing entrepreneurship and innovations

Aalto University is home to a vibrant entrepreneurial ecosystem and culture. The ecosystem is powered by both student-led entrepreneurial activities and the university's own research and innovation hubs.

Research ideas are commercialized in Aalto's incubators and accelerators; students find unforeseeable pathways towards entrepreneurship. Building on this, Aalto fosters a thriving culture of innovation.

Read more

Företagande och startups

Företagande och en startup-anda syns överallt inom Aalto-gemenskapen. Vare sig du är en studerande intresserad av företagarutbildning eller en företagare som behöver en kick i din verksamhet – välkommen med!

Läs mera
Slush 2017. Kuva: Aalto-yliopisto/ Mikko Raskinen

Forskningsområden i Aalto

ICT och digitalisering

Vi står för 25–35 procent av de vetenskapliga publikationerna och universitetsutbildningen om ICT och digitalisering i Finland.

Two Aalto University students working at computers.

Material och hållbar användning av naturresurser

De innovationer som föds ur vår materialforskning erbjuder stora möjligheter för finländska och internationella företag.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Syftet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt.

In Tension 4 Photo by_ Eeva Suorlahti

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Vår forskning bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.

Wind farm by the water at sunset.

Avancerade energilösningar

Vi bedriver omfattande energirelaterad forskning. Huvudfokus inom forskningen ligger på energivetenskaper, tvärvetenskapliga energitekniker samt energi och miljö.

Aalto University Showcases

Människocentrerad byggd miljö

Vi utvecklar tvärvetenskaplig forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre boendemiljöer.

Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Hälsa och välfärd

Vår forskning inom hälsa och välfärd är huvudsakligen inriktad på neurovetenskap och -teknologi, funktionell MRIn, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, liksom andra tekniker i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap.

Aalto-health-forest-hiking
Dataskyddsmeddelande för Aalto-universitetets partnerskapstjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: