Industrial Internet Campus

Industrial Internet Campus

Aalto-universitetets Industrial Internet Campus (AIIC) är en plattform där studerande, forskare och företag tillsammans kan utveckla och skapa smarta, uppkopplade produkter och tjänster. Industrial Internet Campus möjliggör tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation i samarbete med industripartner. Vi välkomnar företag i olika storlekar, från startups till globala ledare, att skapa innovationer tillsammans med oss. Vi erbjuder lokaler och utrustning för experimentell verksamhet inom industriellt internet, IoT och AI. Låt Otnäs campus bli ditt experimentfält!

Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies

Get to know our research

Empty subway cart

AntiTrash

AntiTrash will develop a vision-based detection system of valuables, trash or damage in a shared vehicle or public transport with complementing new interior materials for car-sharing purposes, nanotechnology for odor detection and interior air quality assurance.

Industrial Internet Campus
DigiTwin Demo Day 2

Machinaide

Machinaide is a project that defines how the industrial ecosystems work together in the future. Today, machines and factories create ecosystems that operate locally. Machinaide creates solutions to connect these ecosystems similarly as the internet works today.

Industrial Internet Campus

Nyheter

Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies
Samarbete Publicerat:

EIT Manufacturing - Newsletter 04/2019

Highlights from the on-going and coming activities!

Forskning

Forskningen vid Industrial Internet Campus utförs vid Högskolorna för ingenjörsvetenskap, teknikvetenskaper och kemiteknik. Majoriteten av vår forskning handlar om tillverkning samt byggnadsdesign och -konstruktion.

Kolla in våra aktuella forskningsprojekt
Industrial Internet Campus_Research
Industrial Internet Campus

Vad är industriellt internet?

Industriellt internet har beskrivits som nästa industriella revolution, en betydande faktor för omformning av marknaden och en global drivkraft för tillväxt. Industriellt internet innebär möjligheter värda 30 miljarder euro för världsekonomin!

Industriellt Internet betecknar nästa betydande omvandling av industrin och dess produkter som aktiveras av data genererade från allestädes närvarande sensorer, trådlösa och trådbundna nätverk, molnteknik och dataanalys. 

Industriellt Internet kommer att visa sig i form av smarta och anslutna produkter vilket möjliggör länkar dygnet runt mellan tillverkaren, tjänsteleverantörerna och användarna av produkterna. Detta skapar mervärde för kunden samtidigt som det ger dramatiska möjligheter för tillverkaren att förbättra prestanda, sänka driftskostnaderna och öka tillförlitligheten.

Contact

Kontakt

Operativ chef

Dr. Jari Juhanko 
Tel. +358 50 5563564

Kommunikationschef

För frågor från media och besöksbegäran:

Suvi Lavinto
Tel. +358 50 3615568

Besöksadress

Aalto Industrial Internet Campus
Puumiehenkuja 5 E
02150 Espoo

Illustration image of Aalto Works block K3 building facade on a sunny day

Träkarlsgränden 5

Maskinteknik 3, K3

Platser
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: