Industrial Internet Campus

Industrial Internet Campus

Aalto-universitetets Industrial Internet Campus (AIIC) är en plattform där studerande, forskare och företag tillsammans kan utveckla och skapa smarta, uppkopplade produkter och tjänster. Industrial Internet Campus möjliggör tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation i samarbete med industripartner. Vi välkomnar företag i olika storlekar, från startups till globala ledare, att skapa innovationer tillsammans med oss. Vi erbjuder lokaler och utrustning för experimentell verksamhet inom industriellt internet, IoT och AI. Låt Otnäs campus bli ditt experimentfält!

Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies

Get to know our research

Empty subway cart

AntiTrash

AntiTrash will develop a vision-based detection system of valuables, trash or damage in a shared vehicle or public transport with complementing new interior materials for car-sharing purposes, nanotechnology for odor detection and interior air quality assurance.

Industrial Internet Campus
DigiTwin Demo Day 2

Machinaide

Machinaide is a project that defines how the industrial ecosystems work together in the future. Today, machines and factories create ecosystems that operate locally. Machinaide creates solutions to connect these ecosystems similarly as the internet works today.

Industrial Internet Campus

Nyheter

Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies
Samarbete Publicerat:

EIT Manufacturing - Newsletter 04/2019

Highlights from the on-going and coming activities!

Mechatronic Circus & Demo Day 2021

The 11th Mechatronic Circus took place on 8 April, 2021. On this page you can find videos from the student projects as well as presentation materials from the Demo Day.

Check out the student projects
Students Tuukka Virkki and Po Way Lim researching the effects of pressure and air flow on drying rate of nano paper

Mechatronic Circus 2020

Mechatronic Circus is an annual event where students present the smart devices they have built on the mechatronics courses. Unfortunately this year the public event that has normally gathered up to 500 visitors had to be cancelled, but the students and their teachers held the event virtually. You can find the student project presentations and posters by clicking the link below.

Check out the student projects
A student-built robot on display at Mechatronic Circus 2018

The 5th Baltic Mechatronics Symposium April 17, 2020

The Baltic Mechatronics Symposium is annual symposium with the objective to provide a forum for young scientists from Baltic countries to exchange knowledge, experience, results and information in large variety of fields in mechatronics.

Check out presentations and proceedings
An autumnal aerial view of Aalto University campus from Laajalahti, autumn colours, yellow and orange, are prominent in the trees

Forskning

Forskningen vid Industrial Internet Campus utförs vid Högskolorna för ingenjörsvetenskap, teknikvetenskaper och kemiteknik. Majoriteten av vår forskning handlar om tillverkning samt byggnadsdesign och -konstruktion.

Kolla in våra aktuella forskningsprojekt
Industrial Internet Campus_Research
Subscribe to AIIC newsletter

Education on Industrial Internet

Aalto University offers students and industry education on Industrial Internet.

Läs mer
Mechatronic Circus takes place on 1 April, 2020
Industrial Internet Campus

Vad är industriellt internet?

Industriellt internet har beskrivits som nästa industriella revolution, en betydande faktor för omformning av marknaden och en global drivkraft för tillväxt. Industriellt internet innebär möjligheter värda 30 miljarder euro för världsekonomin!

Industriellt Internet betecknar nästa betydande omvandling av industrin och dess produkter som aktiveras av data genererade från allestädes närvarande sensorer, trådlösa och trådbundna nätverk, molnteknik och dataanalys. 

Industriellt Internet kommer att visa sig i form av smarta och anslutna produkter vilket möjliggör länkar dygnet runt mellan tillverkaren, tjänsteleverantörerna och användarna av produkterna. Detta skapar mervärde för kunden samtidigt som det ger dramatiska möjligheter för tillverkaren att förbättra prestanda, sänka driftskostnaderna och öka tillförlitligheten.

AIIC in the Media

Kontakt

Operativ chef

Dr. Jari Juhanko 
Tel. +358 50 5563564

Kommunikationschef

För frågor från media och besöksbegäran:

Suvi Lavinto
Tel. +358 50 3615568

Besöksadress

Aalto Industrial Internet Campus
Puumiehenkuja 5 E
02150 Espoo

Puumiehenkuja 5

Träkarlsgränden 5

Maskinteknik 3, K3

Platser
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat