Industrial Internet Campus

Industrial Internet Campus

Aalto-universitetets Industrial Internet Campus (AIIC) är en plattform där studerande, forskare och företag tillsammans kan utveckla och skapa smarta, uppkopplade produkter och tjänster. Industrial Internet Campus möjliggör tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation i samarbete med industripartner. Vi välkomnar företag i olika storlekar, från startups till globala ledare, att skapa innovationer tillsammans med oss. Vi erbjuder lokaler och utrustning för experimentell verksamhet inom industriellt internet, IoT och AI. Låt Otnäs campus bli ditt experimentfält!

Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies

DigiTwin

The DigiTwin project develops digital twins into a concrete concept that can be used to boost businesses. The project is implemented in tight collaboration with several industry partners. The current partners include Konecranes, Siemens Osakeyhtiö, Ideal PLM, RD Velho and Remion.

Läs mer
DigiTwin versio 2

Nyheter

Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies
Samarbete Publicerat:

EIT Manufacturing - Newsletter 04/2019

Highlights from the on-going and coming activities!
Industrial Internet Campus Collaboration

Samarbete

AIIC erbjuder industrin en neutral plattform för att utforska framtida möjligheter för ett industriellt internet. Industrideltagande kan ta sig flera former, såsom:

  • att installera produkter, system eller mjukvara för användning av AIIC:s faciliteter
  • ge tillgång till data
  • samarbete mellan experter och forskare, studerande och start-ups
  • arrangera innovationsevenemang tillsammans med oss, såsom hackathon

Således kan industrin få tillgång till fullskalig forskning, utbildning samt innovations- och entreprenörskaps aktiviteter som kopplas till talanger genom projektkurser, diplomarbetare och doktorander. Inlärandet snabbas upp genom att innovativa företagscase används i experiment och studentprojekt.

Våra partner är bland annat ABB, Elisa, Ideal PLM, Konecranes, Nokia och Siemens. 

 

 

Subscribe to AIIC newsletter

Forskning

Forskningen vid Industrial Internet Campus utförs vid Högskolorna för ingenjörsvetenskap, teknikvetenskaper och kemiteknik. Majoriteten av vår forskning handlar om tillverkning samt byggnadsdesign och -konstruktion.

Kolla in våra aktuella forskningsprojekt
Industrial Internet Campus_Research
Education on Industrial Internet
Industrial Internet Campus

Vad är industriellt internet?

Industriellt internet har beskrivits som nästa industriella revolution, en betydande faktor för omformning av marknaden och en global drivkraft för tillväxt. Industriellt internet innebär möjligheter värda 30 miljarder euro för världsekonomin!

Industriellt Internet betecknar nästa betydande omvandling av industrin och dess produkter som aktiveras av data genererade från allestädes närvarande sensorer, trådlösa och trådbundna nätverk, molnteknik och dataanalys. 

Industriellt Internet kommer att visa sig i form av smarta och anslutna produkter vilket möjliggör länkar dygnet runt mellan tillverkaren, tjänsteleverantörerna och användarna av produkterna. Detta skapar mervärde för kunden samtidigt som det ger dramatiska möjligheter för tillverkaren att förbättra prestanda, sänka driftskostnaderna och öka tillförlitligheten.

AIIC in the Media

Kontakt

Operativ chef

Dr. Jari Juhanko 
Tel. +358 50 5563564

Kommunikationschef

För frågor från media och besöksbegäran:

Suvi Lavinto
Tel. +358 50 3615568

Besöksadress

Aalto Industrial Internet Campus
Puumiehenkuja 5 E
02150 Espoo

Puumiehenkuja 5 Konetekniikka 3 Aalto University Campus and Real Estate

Träkarlsgränden 5

Maskinteknik 3, K3. Mån-fre 8.00-15.30 (ADDLab)

Platser
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat