Aalto-handboken

Ledning av tvärgående angreppssätt

Hållbar utveckling, radikal kreativitet och entreprenörsanda genomsyrar all vår verksamhet. Genom att kombinera vetenskap, konst, teknik och ekonomi kan vi hitta nya typer av lösningar. Genom att stärka vår radikala kreativitet och entreprenörsanda kan vi åstadkomma hållbara lösningar med stor genomslagskraft.

Aalto-universitetets strategi innehåller tre tvärgående teman: radikal kreativitet, entreprenörsanda och lösningar för en hållbar utveckling. Radikal kreativitet innebär ett djärvt och experimentellt sätt att skapa nya lösningar och en förmåga att åstadkomma en genomgripande utveckling i snabbt föränderliga situationer. Entreprenörsanda innebär ett förhållningssätt till problem och utmaningar som en möjlighet att skapa något nytt. Lösningar för en hållbar utveckling innebär konkreta lösningar på de sociala och miljömässiga utmaningar som världen står inför, i synnerhet såsom de definieras i FN:s mål för hållbar utveckling.

Enligt vår nuvarande strategi är målet att dessa teman genomsyrar allt forsknings-, undervisnings- och utvecklingsarbete vid Aalto-universitetet. Med hjälp av radikal kreativitet och entreprenörsanda kan vi skapa lösningar för en hållbar utveckling, stärka förmågan att förändra och öka vårt samhälleliga inflytande. Målet är i synnerhet att erbjuda alla studerande vid Aalto-universitetet nya kunskaper och färdigheter för arbetslivet.

Solutions for sustainability illustration inspired by art piece called Hidaka Ohmu by Julia Lohmann, illustration by Anna Muchenikova

Lösningar för en hållbar utveckling

Vi hittar lösningar på de stora utmaningarna inom våra fokusområden och i skärningspunkterna mellan dem.

Vår strategi
Radical creativity illustration, showing wave and some details from campus architecture, illustration by Anna Muchenikova

Radikal kreativitet

Vi bygger en enastående kreativ gemenskap för nytänkande.

Vår strategi
Entrepreneurial mindset themed illustration showing a robotic hand, illustration by Anna Muchenicova

Entreprenörsanda

Vi utvecklar en inspirerande entreprenörskultur.

Vår strategi

Aktörer, uppgifter och ansvar för de tvärgående angreppssätten

Planer 2023–2026

Våra strategiska planer för 2023–2026

Läsa mer om planer
Aalto University strategy 3.0, web banner (square)
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: