Aalto-handboken

Ledning av framgångsfaktorer

Aalto-universitetets uppgift är att bygga en hållbar framtid med hjälp av högkvalitativ forskning, utbildning och inflytande. Vi möjliggör framgång genom att satsa på samarbete och människor, infrastrukturer och campus samt tjänster och resurser.

Universitetets uppdrag och värden anger vår riktning på lång sikt. Därtill har vi fastställt utvecklingsmål för forskningen, utbildningen, inflytandet och framgångsfaktorerna. För alla dessa strategiska områden finns en ansvarsperson i ledningsgruppen. Universitetets operativa ledningsgrupp (President's Management Team, PMT) ansvarar för prioritering av gemensamma ärenden.

Verksamheten i anknytning till framgångsfaktorerna leds av universitetets rektor med stöd av cheferna för tjänsteenheterna. Verksamheten leds av styrgruppen för framgångsfaktorer (Enablers Steering Group, ESG). Det praktiska arbetet stöds av ledningsgrupperna för tjänsteenheterna, separat tillsatta arbetsgrupper och ledningens stödtjänster (Leadership Support Services, LSS).

Verksamheten för framgångsfaktorerna delas in i tre områden, för vilka servicecheferna ansvarar i enlighet med sina ansvarsområden:

  • Kulturer och människor, t.ex. universitetssamfundet, personalen och välbefinnandet samt vår organisationskultur
  • Campus och infrastrukturer, t.ex. långsiktig utvecklingsplan för campus, säkerhet, IT-arkitektur och informationssäkerhet
  • Tjänster och ekonomisk hållbarhet, t.ex. tjänsteutveckling, digitalisering av tjänster, efterlevnad av lagar (legal compliance) och dataskydd samt ekonomisk hållbarhet

Aktörer och ansvar för framgångsfaktorerna

Läs mer om utvecklingsåtgärder, planer och styrning som gäller framgångsfaktorerna

Framgångsfaktorer

Vi bygger vår framtida framgång genom satsningar på samarbete och människor, infrastrukturer och campus samt resurser och tjänster.

Opiskelua.

Planer 2023–2026

Våra strategiska planer för 2023–2026

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Läs mer om framgångsfaktorerna

People at the campus

Informaatiojalanjälki: Menestyksen mahdollistajat

Henkilöstömme, rekrytointimenettelymme ja palvelukokonaisuutemme mahdollistavat yliopiston menestyksen strategiansa toteuttamisessa. Kerromme täällä, mitä tietoaineistoja luomme, käytämme ja jaamme henkilöstöasioita ja rekrytointia hoitaessamme sekä yliopiston palveluja tuottaessamme. Tämä on osa yliopiston asiakirjajulkisuuskuvausta.

Informaatiojalanjälki
Can of pens

Aalto service entities

Aalto services are organized into 11 centralized and three school-specific service entities providing support for high-quality research, education and impact.

Services
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: