Aalto-handboken

Ledning av inflytandet

Hela universitetssamfundet – personal, studerande, alumner och partner – skapar tillsammans ett ekosystem som främjar innovativitet, kreativitet och entreprenörskap. Vår långsiktiga uppgift är att förnya samhället genom forskningsbaserad kunskap, kreativitet och entreprenörsanda samt att skapa nya lösningar på de stora utmaningarna i världen.
Two people having an animated discussion, a third person working with laptop, everyone in space
Kuva: Marc Fermenia

Universitetets ledning och tjänster har som uppgift att säkerställa långsiktiga förutsättningar för att skapa inflytande som bygger på högkvalitativ forskning och undervisning samt ett internationellt ekosystem.

Aalto-universitetet erbjuder en stark grund för vetenskapligt och samhälleligt inflytelserik forskning, undervisning, konstnärlig verksamhet och innovation genom att säkerställa en långsiktig finansieringsbas och skapa karriärsystem som stöder akademisk och professionell framgång.

Aaltos nationella uppgift är att stärka innovationsförmågan i Finland. Universitetets forskningsinitiativ och projekt väljs omsorgsfullt utgående från flera faktorer: vetenskaplig nivå och relevans, samhälleligt inflytande, internationell konkurrens och samarbete med internationella och inhemska forsknings- och företagspartner.

Vicerektor med ansvar för innovationer leder verksamheten i anknytning till innovationer och ekosystem, som i sin tur stöds av forsknings- och innovationstjänsterna och tjänsterna för partnerskap och företagssamarbete

De strategiska planerna för inflytandet har fastställts för de följande fyra åren, 2022–2025. I enlighet med principen om en levande strategi utvärderar vi våra val regelbundet. Planerna uppdateras varje år som en del av den årliga planeringsprocessen (University Dialogue).

Aalto University strategy 3.0, web banner (square)

Planer 2023–2026

Våra strategiska planer för 2023–2026

Vår strategi

Enligt universitetslagen har universitetet till uppgift att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen, att meddela på forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Universiteten har som uppgift att främja livslångt lärande, samverka med det övriga samhället och främja forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället.

Samhället gynnas av forskningsresultat, innovationer, öppen publicering och optimal användning av forskningsinformation.

Från forskning till affärsverksamhet

Enligt Aalto-universitetets strategi ligger fokus för forskningsverksamheten inte enbart på en stark grundforskning inom universitetets forskningsområden, utan också på forskningssamarbete med framstående företag inom respektive område samt på ett livskraftigt innovationsekosystem.

Genom att samarbeta med Aalto får företagen en inblick i den senaste forskningen och möjligheter att stärka sin konkurrenskraft samt ett brett nätverk av experter. Samarbetet hjälper också Aalto att säkerställa att vår undervisning och forskning motsvarar näringslivets föränderliga behov. Tillsammans med företagen kan vi skapa ett bättre, mer hållbart och konkurrenskraftigt Finland.

Forskningsverksamheten vid Aalto förnyar och förändrar samhället genom att forskningsresultaten används effektivt för innovationer och kommersiellt bruk.

Innovationstjänsterna stöder enheterna när det kommer till immateriella rättigheter, till exempel i samband med uppfinningsanmälan, skydd av immateriella rättigheter, kommersialisering av innovationer, licensiering och överföring av immateriella rättigheter samt skapande av nya företag.

Samarbetspartnerna erbjuds också tillgång till Aaltos forskningsinfrastrukturer till ett rimligt pris.

Mer information (på engelska): 

Aalto University Innovation Services

Aalto University Startup Center

Inom Aalto-universitetets företags- och innovationsekosystem kan forskning ge upphov till lönsam affärsverksamhet.

Forskningssamarbete stärker expertisen och affärsutvecklingen. Genom studieprojekt föds nya idéer för produkter och tjänster. Vårt campus erbjuder en inspirerande verksamhetsmiljö och möjligheter att skapa nätverk.

Slush 2017. Kuva: Aalto-yliopisto/ Mikko Raskinen

Företagande och startups

Företagande och en startup-anda syns överallt inom Aalto-gemenskapen. Vare sig du är en studerande intresserad av företagarutbildning eller en företagare som behöver en kick i din verksamhet – välkommen med!

Students walking and working in the basement floor of the Harald Herlin Learning center / photo by Aalto University, Aino Huovio

Företagssamarbete

Forskningssamarbete skapar en stark grund för kunskap och produktutveckling. Studieprojekt ger nya idéer för affärsverksamhet. Aaltos campus erbjuder en inspirerande miljö och rekryteringsevenemang förenar företag och framtida experter.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: