Palvelut

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen

Tällä sivulla kuvataan Aalto-yliopiston akateemisten urajärjestelmien kehittämisen pääperiaatteet.
Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen on osa Aalto-yliopiston laatujärjestelmää

Kehittämisen vuosikello

Akateemisten urajärjestelmien kehittämisen vuosikello on osa Aalto-yliopiston vuosikelloa. Kehitystyö perustuu vuosittaiseen katselmointiin ja johdon näkemykseen tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Myös akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaavan työryhmän näkemys on tärkeä päätöksiä tehdessä.

Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä valmistelee ja toteuttaa provosti ja HR-johtaja tiimeineen. Rehtori päättää järjestelmän kehittämistoimenpiteistä. Kehittämistoimenpiteitä toteutettaessa kuullaan eri osapuolia ja palautetta pyydetään aktiivisesti. Dekaanit tekevät päätökset akateemisten urajärjestelmien koulukohtaisista asioista.

tt_kehittämisen vuosikello

Palautetta kerätään systemaattisesti monin tavoin. Esimerkiksi:

  • Vuosittain kerättävä tilastotieto

  • Kehittämistyöpajat

  • Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaavan työryhmän säännölliset tapaamiset

  • Haastattelut ja keskustelut keskeisempien tenure track -toimijoiden kanssa

  • Hakijoiden ja urapolulla etenevien antama palaute

  • Palaute muilta urajärjestelmän kannalta keskeisimmiltä sidosryhmiltä.

tenure track_palautteen käsittely

Tilastotietoa ja palautetta käytetään akateemisten urajärjestelmien periaatteiden ja toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi Aallon korkeakouluissa. Palautetta saadaan Aallon sisäisiltä toimijoilta ja Aallon muilta sidosryhmiltä kuten korkeakoulukohtaisilta tieteellisiltä tukiryhmiltä. Kehittämisprosesseihin osallistetaan toimijoita  seminaarien, vierailujen ja työpajojen kautta.

Urajärjestelmien kehittämistoimenpiteistä viestitään roolien ja vastuiden mukaisesti niin, että kaikki toimijat ovat tietoisia kehittämisen suunnasta ja toimenpiteistä. Tarvittaessa järjestetään seminaareja ja työpajoja tiedon välittämiseksi esim. järjestämällä HR-työpajoja parhaiden käytäntöjen leviämisen varmistamiseksi.

Kehittämisen perusperiaate: suunnittele, toteuta, arvioi, kehitä

tenure track_kehittämissykli
At work

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaava työryhmä

Tälle sivulle on koottu tietoa akateemisten urajärjestelmien (akateeminen urajärjestelmä, akateemisia urajärjestelmiä, akateemiset urajärjestelmät) kehittämistä ohjaavasta työryhmästä, sen tavoitteista ja jäsenistä.

Tenure track
People biking in front of Väre and ABloc

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: