Palvelut

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen

Tällä sivulla on kuvattu akateemisten urajärjestelmien kehittämisprosessi.
Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Akateemisten urajärjestelmien kehittämisen vuosikello on osa Aalto-yliopiston vuosikelloa ja on sidottu Aalto-yliopiston laatujärjestelmään. Kehittämisessä sovelletaan jatkuvan kehittämisen PDCA (Plan, Do, Check, Act) -periaatetta.

Akateemisten urajärjestelmien kehittämisestä valmistelee ja toteuttaa provosti ja HR-johtaja apunaan urajärjestelmien asiantuntija henkilöstöpalveluista. He muodostavat Academic Careers Management Teamin (ACMT). Kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa kuullaan laajasti eri sidosryhmiä ja palautetta pyydetään aktiivisesti. Dekaanit tekevät päätökset akateemisten urajärjestelmien koulukohtaisista asioista.

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen perustuu systemaattisesti kerättävään palautteeseen sekä kokemukseen urajärjestelmien toimivuudesta. Palautetta kerätään laajasti useita eri lähteistä:

  • Provosti ja ACMT tapaavat säännöllisesti urajärjestelmien kanssa tekemissä olevia ryhmiä ja toimielimiä. Näitä ovat mm. säännölliset tapaamiset assistant ja associate professoreiden, koulujen tt-komiteoiden sekä koulujen opetuksen arviointikomiteoiden ja Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaavan työryhmän  kanssa. 
  • Aallon urajärjestelmään hakeneilta ja site visitille osallistuneilta pyydetään palautetta rekrytointiprosessin toimivuudesta.
  • Akateemisella urapolulla olevien henkilöiden antama palaute joko suoraan tai palautepostilaatikkoon ([email protected]).
  • Muilta urajärjestelmän kannalta keskeisiltä sidosryhmiltä, kuten korkeakoulukohtaisilta tieteellisiltä tukiryhmiltä, saatava palaute.
  • Säännöllisesti koottava tilastotieto.

Akateemisten urajärjestelmien kehittämisestä vastaava ryhmä (Academic Careers Management Team, ACMT) käy läpi kaiken saamansa palautteen. Kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa kuullaan eri osapuolia ja palautetta pyydetään aktiivisesti. 

Urajärjestelmien kehittämistoimenpiteistä viestitään roolien ja vastuiden mukaisesti niin, että kaikki toimijat ovat tietoisia kehittämisen suunnasta ja toimenpiteistä. 

At work

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaava työryhmä

Tälle sivulle on koottu tietoa akateemisten urajärjestelmien (akateeminen urajärjestelmä, akateemisia urajärjestelmiä, akateemiset urajärjestelmät) kehittämistä ohjaavasta työryhmästä, sen tavoitteista ja jäsenistä.

Tenure track
People biking in front of Väre and ABloc

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: