Tenure track

Tenure track -urapolku professoreille

Aalto-yliopiston tenure track -urajärjestelmä tarjoaa professoreille tuetun ja ennakoitavan urapolun kohti pysyvää professuuria. Kansainväliset kilpailulliset rekrytoinnit osaltaan edistävät Aallon tavoitetta kohti yhä korkealaatuisempaa tutkimusta ja läpimurtoja tieteessä, taiteessa, tekniikassa, taloudessa ja niiden yhtymäkohdissa.

Harald Herlin

Yleiset periaatteet

Professorien urapolun tavoitteena on edistää huippuyliopistotason saavuttamista tutkimuksessa tai taiteellisessa työssä ja opetuksessa sekä vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Näiden tavoitteiden tukemiseksi olemme luoneet professorien urapolulle selkeät perusperiaatteet:

  1. Selkeät ja läpinäkyvät säännöt ja prosessit – selkeät ja läpinäkyvät kriteerit ja prosessit rekrytointiin, arviointiin ja etenemiseen.

  2. Menestymisestä palkitaan – asianmukainen palkka motivoi työskentelemään Aallon vision ja päämäärien saavuttamiseksi.
  3. Eteneminen uralla riippuu vain itsestä – motivaatio ja yhteistyö lisääntyvät kun professorin urapolulle päästyään ihmiset kilpailevat vain itsensä kanssa, eivät muita vastaan.

Aalto-yhteisön kulttuurisen perustan luovat eettiset periaatteet (Code of Conduct) ja toimimme niiden mukaisesti. Jokaisen professorin edellytetään sitoutuvan niihin.

Tenure track -urapolku

Tenure track -urapolulla on kolme eri vaihetta: assistant professor (apulaisprofessori, 1. kausi ja 2. kausi), associate professor (professori) ja full professor (professori). Rekrytoitaessa päätetään mihin urapolun vaiheeseen professori ensiksi sijoittuu. Apulaisprofessori -tehtävässä henkilöllä on mahdollisuus tehdä tutkimusta ja/tai taiteellista työtä ja opettaa ja siten kerätä akateemisia meriittejä pätevöityäkseen vakinaiseen professorin tehtävään. Aalto-yliopistossa sekä associate professor (tenured) ja full professor ovat yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettuja vakinaisia ​​professoreita.

Lisäksi urallaan erityisen ansioituneelle Aallon full professorille voidaan myöntää kunnianosoituksena nimitys Aalto-professoriksi (Aalto Distinguished Professor).

Urajärjestelmä on kuvattu alla.

Aalto tenure track career path

Tenure track -urapolulla on mahdollista edetä ansioihin perustuvien arviointien perusteella. Arviointikriteerit perustuvat kansainvälisesti vertailukelpoisiin periaatteisiin ja ne ovat avoimesti tiedossa jo etukäteen. Suoriutumista arvioidaan kolmella osa-alueella: tieteellinen ja/tai taiteellinen toiminta, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Lue lisää arviointikriteereistä.

Professorin työnkuva

Professorin työ koostuu tieteellisen tutkimustyön tai taiteellisen työn harjoittamisesta, opettamisesta, aktiivisesta tieteellisessä tai taiteellisessa yhteisössä toimimisesta sekä alan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisesta. Professorin urapolulla olevien henkilöiden työnkuva sovitaan yksilöllisesti lähiesimiehen kanssa käytävissä vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Aalto-yliopiston linjaukset professorien ajankäytöstä ja työnkuvan osa-alueista on kuvattu alla.

Time allocation - professors

Ohjesääntö

Aallon Tenure Track -järjestelmän keskeiset periaatteet ja prosessit on kuvattu tarkemmin Aallon Tenure Track -ohjesäännössä (englanniksi).

At work

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku.

Otakari 5

Tenure track - usein kysytyt kysymykset

Sivu sisältää linkin alkuperäiselle englanninkieliselle sivulle, johon on koottu professoreiden tenure track -urajärjestelmään liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä sekä vastaukset kysymyksiin.

Tenure track
Aalto tenure track evaluation criteria

Tenure track -arviointikriteerit

Professoreiden tenure track -urajärjestelmässä käytettävät arviointikriteerit perustuvat kansainvälisesti käytössä oleviin periaatteisiin. Sivulta löytyy arviointikriteerit, ohjeet opetusosaamisen arviointiin, opetuksen arviointi, opetuksen arviointimatriisi, opetuksen arviointilautakunta, opetusportfolio, statement of teaching competence, kielitaitovaatimukset.

Palvelut
Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen on osa Aalto-yliopiston laatujärjestelmää. Tällä sivulla on kuvattu urajärjestelmien kehittämisprosessit.

Palvelut
Aalto University, Learning@Aalto Assessment for Lifelong Learning, photo Jere Savolainen

Human Resources Excellence - Parhaita henkilöstökäytäntöjä

Aalto-yliopisto on saanut vuonna 2012 Euroopan Komission myöntämän HR Excellence in Research -tunnustuksen ensimmäisenä Suomen yliopistoista. Tällä sivulla on tietoa Aallon HRS4R-prosessista sekä uusimmasta HRS4R-strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

Töihin Aaltoon
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: