Tenure track

Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaava työryhmä

Työryhmän tehtävä on ohjata, tukea ja viestiä akateemisten urajärjestelmien kehitystyötä Aalto-yhteisössä.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Työryhmän puheenjohtajana toimii provosti ja jäseninä on koulujen tenure track -komiteoiden puheenjohtajat, koulujen opetusosaamisen arviointiryhmien puheenjohtajat, koulujen HR-päälliköt sekä tenure trackille rekrytoitujen professoreiden, apualaisprofessoreiden, lehtoreiden ja pedagogisten asiantuntijoiden edustajat.

Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Kokouksissa keskustellaan akateemisiin urajärjestelmiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista, kuten:

 • akateemisten urajärjestelmien kehittämissuunnitelmat
 • toteutetut kehittämistoimenpiteet
 • tulevat kehittämistarpeet
 • akateemisten urajärjestelmien vuosittainen katselmus (review) 
 • saatu palaute
   

Akateemisiin urajärjestelmiin liittyvää palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Jäsenet:

 • Mäkelä Kristiina, provosti, puheenjohtaja
 • Virpi Liinalaakso, erityisasiantuntija, työryhmän sihteeri

Koulujen tenure track -komiteoiden puheenjohtajat

Koulujen opetusosaamisen arviointiryhmien puheenjohtajat

Koulujen HR-päälliköt

Tenure trackille rekrytoitujen professoreiden edustajat:

 • Jani Romanoff, Associate Professor, ENG
 • Ahti Salo, professori, SCI

Apulaisprofessoreiden edustaja:

 • Julia Valle Noronha, ARTS

Lehtoreiden edustaja:

 • Heli Viskari, Yliopistonlehtori, CHEM

Pedagogisten asiantuntijoiden edustaja:

 • Kirsti Keltikangas, pedagoginen asiantuntija, ELEC

Lisätietoja saat työryhmän sihteeriltä: Virpi Liinalaakso, erityisasiantuntija, [email protected]

Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen on osa Aalto-yliopiston laatujärjestelmää. Tällä sivulla on kuvattu urajärjestelmien kehittämisprosessit.

At work

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku.

Harald Herlin

Tenure track -urapolku professoreille

Tällä sivulla esitellään Aalto-yliopiston tenure track -urajärjestelmä. Sivu sisältää tietoa urajärjestelmän yleisperiaatteista, urajärjestemän kuvauksen ja tasot, professoreiden työnkuvan ja työajan allokoinnin periaatteet sekä ohjesäännön.

Tenure track
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: