Tutkimus ja taide

Uudet vakinaistetut professorit esittäytyvät

Videoilla uudet vakinaistetut professorit esittelevät omaa alaansa ja tutkimustaan.

Johdon tervehdysvideo

Kristiina Mäkelä and Ilkka Niemelä, photos by Jaakko Kahilaniemi

Provostin ja rehtorin tervehdys (ulkoinen linkki)

Kristiina Mäkelä ja Ilkka Niemelä toivottavat uudet professorit tervetulleiksi.

Videoilla Tenure track -urajärjestelmän kautta nimetyt vakituiset associate- tai full-tason professorit esittelevät omaa tutkimustaan ja alaansa. Toivomme, että videot välittävät sinulle sen intohimon, mitä tiede ja tutkimus tuottavat professoreillamme. Videot ovat englanniksi.

Katso videot Aallon YouTube-kanavalla

Associate Professor Mari Lundström

Professori Mari Lundström (ulkoinen linkki)

Metallurgy is history and future: Enabling true circular economy of metals

Associate Professor Jari Huikku photo by Mikko Raskinen

Professori Jari Huikku (ulkoinen linkki)

Learning from strategic investments – Post-completion auditing

Marjo-Riitta Diehl photo by Mikko Raskinen

Professori Marjo-Riitta Diehl (ulkoinen linkki)

Women’s way to the top – Insights into networking and career

Professor Dominic Stead photo by Mikko Raskinen

Professori Dominic Stead (ulkoinen linkki)

Cities that need less transport

Associate Professor Kristiina Huttunen photo by Mikko Raskinen

Professori Kristiina Huttunen (ulkoinen linkki)

Costs of job loss – Effects on labor market outcomes, family and health

Picture of Associate Professor Ari Jokilaakso by Kukka-Maria Rosenlund

Professori Ari Jokilaakso (ulkoinen linkki)

Climate change prevention – Why metals matter

Photo of Associate Professor Ewald Kibler, photo by Mikko Raskinen

Professori Ewald Kibler (ulkoinen linkki)

Entrepreneurship and community recovery after natural disasters

Photo of Associate Professor Jenni Reuter, photo by Mikko Raskinen

Professori Jenni Reuter (ulkoinen linkki)

Just another day — An architect could influence

Picture of Associate Professor Timo Vuori, picture by Mikko Raskinen

Professori Timo O. Vuori (ulkoinen linkki)

The human-side of strategy making – Lessons from Nokia and other companies

Picture of Associate Professor Tanja Kallio, picture by Anni Hanén

Professori Tanja Kallio (ulkoinen linkki)

Towards responsible electrochemical energy storage

Photo of Associate Professor lkka Keppo, photo by Mikko Raskinen

Professori Ilkka Keppo (ulkoinen linkki)

Using models for long term energy system analysis

Photo of Associate Professor Tiina Ritvala, photo by Anni Hanén

Professori Tiina Ritvala (ulkoinen linkki)

Multinational corporations and sustainability partnerships

Heikki Remes, photo by Mikko Raskinen

Professori Heikki Remes (ulkoinen linkki)

Sustainable high-strength marine structures

Ali Tehrani, photo by Maria Rosenlund

Professori Ali Tehrani (ulkoinen linkki)

Amazing world of fibers – Applications

Matti Kummu, photo by Mikko Raskinen

Professori Matti Kummu (ulkoinen linkki)

Global food future – Opportunities towards sustainable food supply

Anton Kuzyk, photo by Mikko Raskinen

Professori Anton Kuzyk (ulkoinen linkki)

DNA-based nanoscale devices

Jarkko Niiranen, photo by Mikko Raskinen

Professori Jarkko Niiranen (ulkoinen linkki)

Computational mechanics of microarchitectural solids and structures

Jukka Suomela, photo by Mikko Raskinen

Professori Jukka Suomela (ulkoinen linkki)

What can we do with computers?

Mikael Rinne, photo by Jaakko Kahilaniemi

Professori Mikael Rinne (ulkoinen linkki)

Rock fracture mechanics – and its applications in rock engineering

Themistoklis Charalambous, photo by Evelin Kask

Professori Themistoklis Charalambous (ulkoinen linkki)

Distributed and networked control systems

Kari Tammi, photo by Adolfo Vera

Professori Kari Tammi (ulkoinen linkki)

Data availability makes difference in mechatronics design & operation

Matias Palva, photo by Mikko Raskinen

Professori Matias Palva (ulkoinen linkki)

Choreographers of the brain – From brain dynamics to digital therapeutics

Risto Kosonen, photo by Mikko Raskinen

Professori Risto Kosonen (ulkoinen linkki)

HVAC – technology for healthy buildings and sustainable society

Wojciech Sołowski, by Mikko Raskinen

Professori Wojciech Solowski (ulkoinen linkki)

THMC modelling of bentonite – Nuclear waste repositories safety barriers

Kirsi Niinimäki, photo by Kukka-Maria Rosenlund

Professori Kirsi Niinimäki (ulkoinen linkki)

Sustainable fashion futures – Scale, time, aesthetics, responsibility, collaboration

Jens Schmidt, photo by Mikko Raskinen

Professori Jens Schmidt (ulkoinen linkki)

Strategy, uncertainty and COVID-19

Tavoitteenamme on rakentaa parempaa maailmaa ja kestävää tulevaisuutta yhteistyöllä eri alojen asiantuntijoiden välillä.

Ilkka Niemelä, rehtori

Lisätietoa

Lue lisää professorien urapolusta, jonka tavoitteena on tukea professorin akateemista vapautta ja siten edistää huippuyliopistotason saavuttamista tutkimuksessa, opetuksessa, akateemisessa johtamisessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimus ja taide -sivulla kerrommme lisää tutkimuksesta ja tutkimuksen avainalueista. Niillä keskeiset osaamisalueemme ICT, materiaalit, taide ja muotoilu sekä liiketoiminta yhdistyvät kolmeen suureen haasteeseen: energiaratkaisuihin, asuinympäristöön ja terveyteen.

At work

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku.

Black and blue illustration of quantum world

Tutkimus ja taide

Uudistamme yhteiskuntaa tutkimukseen pohjautuvalla tiedolla, luovuudella ja yrittäjämäisellä ajattelulla. Näin luomme uudenlaisia ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: