Palvelut

Muut akateemiset tehtävät

Professoreiden ja lehtoreiden lisäksi Aalto-yliopistossa työskentelee muuta akateemista henkilöstöä eri tehtävissä mm. Professor of Practice, Adjunct Professor ja Post Doctoral Researcher -nimikkeillä. Tällä sivulla on kuvattu muut kuin tenure track ja lehtorien urajärjestelmään kuuluvat akateemiset positiot.
Main image

Muut akateemiset tehtävät antavat yliopistolle mahdollisuuden palkata henkilöitä erityistarkoituksiin koko- tai osa-aikaisesti. Tehtävät ovat pääsääntöisesti määräaikaisia, ainoastaan "staff scientist"- tai "senior scientist" tehtävät voivat olla pysyviä.

Muihin akateemisiin tehtäviin rekrytoitaessa tulee noudattaa Aalto-yliopiston yleisiä HR-ohjeita ja periaatteita, Aalto-yliopiston eettisiä toimintaohjeita, vastuullisen arvioinnin (DORA) periaatteita sekä riippumattoman päätöksenteon ohjeistusta.

Lisäksi Aalto-yliopistossa on määritelty dosentin arvon myöntämisen periaatteet yliopiston ulkopuoliselle henkilölle.

Aalto-yliopiston muut akateemiset tehtävät ja nimikkeet on esitetty seuraavassa kuvassa:

picture of aalto other academic positions

Muiden akateemisten tehtävien ohjesääntö

Muun akateemisen henkilöstön rekrytointia, tehtäviä ja työsuhteita kuvataan tarkemmin ohjesäännössä Other Academic Positions (englanniksi)

Dosentin arvon myöntäminen

Dosentti on arvonimi, joka voidaan yliopistolain (558/2009, 89§) mukaan myöntää hakemuksesta henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. 

Alto-yliopisto myöntää dosentin kunnianimen määräaikaiseksi enintään viideksi vuotta henkilölle, joka täyttää em. yliopistolaissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset ja tekee yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa tavalla, joka luo synergiaa molemmille osapuolille. 

Tarkemmat ohjeet löytyvät oheisesesta toimintaohjeesta (in english).

Huomaathan, että työsuhteessa olevan Adjunct Professor -tehtävään liittyvä ohjeistus on ylempänä olevassa Muut akateemiset tehtävät -ohjesäännössä.  

People in Dipoli stairs

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut eli HR tukee työskentelyä ja esihenkilötyötä Aallossa aina rekrytoinnista osaamisen kehittämiseen ja palkitsemiseen.

Palvelut
People biking in front of Väre and ABloc

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: