News

New study options for the Bachelor's Programme in Engineering

The spring 2022 joint applications process will feature four new options for the Bachelor's Programme in Engineering (studies in Finnish or Swedish): Energy and Mechanical Engineering, Sustainable Communities, Real Estate Economics and Geoinformatics, and Civil Engineering.
Opiskelijat legoista rakennetun Otaniemi-mallin ympärillä

The new study options form an ensemble that connects students with research in their fields of study. Sustainable Communities introduces students to the planning and design of large systems, such as residential areas. Energy and Mechanical Engineering and Civil Engineering emphasise functional buildings, structures and energy systems. Students of Real Estate Economics and Geoinformatics will have the expertise and digital know-how needed to manage the life cycles of systems.

'Making the relevant master's programmes more visible within our study options will help future applicants figure out what they will be studying and what their study path might look like. Studies will still be flexible and students will have the freedom to design their own study paths. These changes will also have some effect on student intake numbers,' comments Professor Jani Romanoff, vice dean for education at the School of Engineering.

Find out more about the school's four new study options below. The Finnish and Swedish names of the study options are given in parentheses. Note that the study option pages linked below are not available in English.

Energy and Mechanical Engineering

(Energia- ja konetekniikka, Energi- och maskinteknik)

Energy technology and mechanical engineering are key disciplines as we progress toward zero-emissions communities. This new study option emphasises a command of multifaceted issues and systems expertise. Future students will learn not only to design details but to understand the roles of various devices and systems as parts of a larger whole. The study option leads to master's degree studies in the Master's Programme in Mechanical Engineering or the Master's Programme in Advanced Energy Solutions.

Students working at the indoor air quality lab.

Energia- ja konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Haluatko päästä kahden klassisen insinöörialan risteyskohtaan, joista kumpikin on mielenkiintoisessa murroksessa ja ratkaisevassa asemassa siirryttäessä kohti nollapäästöisiä yhdyskuntia? Energia- ja konetekniikka on Aalto-yliopiston uusi pääaine, jossa painotetaan kokonaisuuksien hallintaa ja järjestelmäosaamista. Opiskelijat paitsi taitavat yksityiskohtien suunnittelun, myös ymmärtävät eri koneiden ja järjestelmien paikan osana isompaa kokonaisuutta.

Koulutustarjonta

Sustainable Communities

(Kestävät yhdyskunnat, Hållbara samhällen)

Climate change, urbanisation and the depletion of natural resources are phenomena that require a more comprehensive understanding of the planning and management of built environments. The Sustainable Communities study option provides students with a springboard to a career in designing and implementing solutions for local and global challenges through technology. The curriculum is unique in Finland and even abroad, offering a combination of land-use planning, transportation engineering and water and environmental engineering. Further studies are available in the Master's Programme in Water and Environmental Engineering and the Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Kestävät yhdyskunnat, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Millainen suunnittelu takaa, että yhteiskuntamme toimii kestävällä tavalla? Minkälaisia tulevaisuuden kaupunkien tulee olla, jotta ne tukevat ihmisten hyvinvointia? Miten huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä luonnonvarojen hallinnassa että erilaisten alueiden ja niiden vesihuollon suunnittelussa? Aalto-yliopiston Kestävät yhdyskunnat -pääaine sopii opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä tulevaisuuden merkittävimpien teemojen parissa. Opinnot ovat Suomessa ja maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen yhdistelmä maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesi- ja ympäristötekniikkaa.

Koulutustarjonta

Real Estate Economics and Geoinformatics

(Kiinteistötalous ja geoinformatiikka, Fastighetsekonomi och geoinformatik)

Real Estate Economics and Geoinformatics is the only study option in Finland to combine these two important fields of study into one bachelor's degree in technology. It offers interesting career prospects that may reach key positions in society, with no limits on ambition or creativity. Real estate economics and geographic information are intertwined with some of future's burning questions and build the foundation for modern societies. Studies in these areas can be continued in the Master's Programme in Geoinformatics or the Master's Programme in Real Estate Economics.

Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Miten planeettamme muuttuu? Millaiselta näyttävät tulevaisuuden rakennukset ja miten ne voivat edistää ihmisen hyvinvointia? Kiinteistötalous ja paikkatieto kytkeytyvät useisiin tulevaisuuden polttavimpiin kysymyksiin ja muodostavat perustan moderneille yhteiskunnille. Aalto-yliopiston Kiinteistötalous ja geoinformatiikka -hakukohde yhdistää nämä kaksi merkittävää tieteenalaa ainoana Suomessa samaan kandidaatin tutkintoon. Opiskelijalle avautuvat mielenkiintoiset uranäkymät yhteiskunnan avainpaikoille, joissa kunnianhimolle ja luovuudelle ei aseteta rajoja. 

Koulutustarjonta

Civil Engineering

(Rakennustekniikka, Byggnadsteknik)

Civil engineering is a dynamic and diverse field that covers not only buildings, but the rest of built environments as well: from bridges to tunnels and stadiums. Students get to become a part of a societally crucial field that is continuously being renewed through new technologies and one that will have a decisive role in turning climate measures into action. The study option connects the mathematical and technological basis of engineering with creative design and management. After the bachelor's degree, students of civil engineering can pursue further studies in the Master's Programme in Geoengineering or the Master's Programme in Building Technology.

Viisi opiskelijaa konehallissa

Rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Rakennustekniikka on dynaaminen ja monipuolinen ala, joka pitää sisällään rakennusten lisäksi myös muun rakennetun ympäristön silloista tunneleihin ja stadioneihin. Pääset osaltasi vaikuttamaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin perehtymällä esimerkiksi eri rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttöön, hyvän sisäilman tekijöihin ja rakennusten sopivaan lämpötilaan, paloturvallisuustekniikkaan, ja rakennusten esteettisyyteen. Lisäksi tutustut geotekniikan, kalliotekniikan, tienrakennuksen ja teknillisen geologian sovelluksiin. Pääset osaksi yhteiskunnallisesti merkittävää alaa, joka uusien teknologioiden myötä uudistuu jatkuvasti, ja jolla on myös ratkaiseva asema ilmastotoimien saattamisessa käytäntöön.

Koulutustarjonta

The new bachelor's degree study options will be available during the spring 2022 joint application period, 16–30 March.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!

Read more news

Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Studies Published:

Donations make it possible for all the students to participate in student exchanges

International student exchange is an essential part of the studies of many students at the School of Business
The Future-led Learning Podcast is hosted by Riikka Evans. Photograph: Janne Illman.
University Published:

"I'm more corageous." - Why co-teaching. Listen to a podcast

New season of Future-led learning podcast takes you to a very practical level of working with students. This season includes topical issues such as academic advising, inclusion, co-teaching and sustainability. Topic for the last episode of this season is co-teaching.
Students Jenna Liinamaa, Pihla Päivänsalo and Teemu Koskiahde from the Prodeko Guild.
Cooperation, Studies Published:

Students and alumni of industrial engineering and management form a unique community

The close cooperation between students, alumni and the department of industrial engineering and management culminates in the annual Prodeko seminar.
Humanitarian architects at field work in Nepal, sitting on rugs and discussing with local people
Research & Art, Studies Published:

Aalto University is launching a World in Transition Programme for resilience of vulnerable communities

New diploma programme seeks solutions to the most pressing problems concerning the human settlements.