Nyheter

Nya ansökningsalternativ på kandidatnivå vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

I den gemensamma ansökan våren 2022 erbjuds fyra nya ansökningsalternativ inom kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap: energi- och maskinteknik, hållbara samhällen, fastighetsekonomi och geoinformatik samt byggnadsteknik.
Opiskelijat legoista rakennetun Otaniemi-mallin ympärillä

De nya ansökningsalternativen bildar en helhet där de studerande och forskningen inom de olika områdena kopplas ihop. Inom hållbara samhällen får de studerande sätta sig in i planeringen av stora helheter, såsom bostadsområden. Inom energi- och maskinteknik samt byggnadsteknik ligger fokus på fungerande byggnader, konstruktioner och energisystem. Inom fastighetsekonomi och geoinformatik får de studerande i sin tur utveckla de färdigheter och digitala kunskaper som behövs för att studera helheters livscykler. 

”De sökande får nu en bättre uppfattning om vad de kommer att studera och hur deras studiestig kommer att se ut, eftersom de magisterprogram som leder till diplomingenjörsexamen är mer synliga i ansökningsalternativen. Flexibiliteten i studierna bibehålls och de studerande har fortsättningsvis friheten att utforma sina egna studiestigar. Ändringen kommer också i någon mån att påverka antalet studerande som blir antagna”, säger Jani Romanoff, vicedekanus med ansvar för undervisningen.

Bekanta dig närmare med de nya ansökningsalternativen:

Energi- och maskinteknik

Energi- och maskinteknik är två områden som har en avgörande ställning på vägen mot ett utsläppsfritt samhälle. I det nya huvudämnet ligger fokus på hantering av helheter och systemkunnande. Inom detta huvudämne får de studerande lära sig att planera detaljer men även förstå olika maskiner och system som en del av en större helhet. Efter kandidatstudierna kan den studerande fortsätta direkt till magisterprogrammet Mechanical Engineering eller Advanced Energy Solutions.

Neljä henkilöä tutkimassa konetta

Energi- och maskinteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vill du befinna dig i skärningspunkten mellan två klassiska ingenjörsområden som båda befinner sig i en intressant brytningspunkt och i en avgörande ställning på vägen mot ett utsläppsfritt samhälle? Energi- och maskinteknik är ett nytt huvudämne vid Aalto-universitetet som lägger fokus på hantering av helheter och systemkunnande. Inom detta huvudämne lär du dig att planera detaljer men även förstå olika maskiner och system som en del av en större helhet.

Utbildningsutbud

Hållbara samhällen

Klimatförändringen, urbaniseringen och de sinande naturresurserna är exempel på fenomen som kräver en allt mer heltäckande förståelse för planeringen och förvaltningen av den byggda miljön. Ansökningsalternativet hållbara samhällen erbjuder de studerande en språngbräda för en karriär som går ut på att skapa visioner och implementera lösningar på såväl lokala som globala utmaningar med hjälp av teknologi. I studierna kombineras markanvändnings- och trafikplanering med vatten- och miljöteknik på ett sätt som är unikt i Finland och i världen. Efter kandidatstudierna kan den studerande fortsätta direkt till magisterprogrammet Water and Environmental Engineering eller Spatial Planning and Transportation Engineering.

Hållbara samhällen, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hurdan planering krävs för att vårt samhälle ska fungera på ett hållbart sätt? Hurdana ska framtidens städer vara för att de ska stöda människors välbefinnande? Hur kan vi anpassa oss till effekterna av klimatförändringen både i hanteringen av naturresurser och i planeringen av olika områden och deras vattenförsörjning? Huvudämnet hållbara samhällen vid Aalto-universitetet passar den som vill arbeta med framtidens mest centrala teman. I studierna kombineras markanvändnings- och trafikplanering med vatten- och miljöteknik på ett sätt som är unikt i Finland och i världen.

Utbildningsutbud

Fastighetsekonomi och geoinformatik

Ansökningsalternativet fastighetsekonomi och geoinformatik är det enda i Finland som kombinerar dessa två vetenskapsområden i samma teknologie kandidatexamen. För den studerande öppnar sig intressanta karriärmöjligheter inom samhällets nyckelroller, där inga gränser sätts för ambition och kreativitet. Fastighetsekonomi och geodata är kopplade till flera av framtidens mest brännande frågor och utgör grunden för moderna samhällen. Efter kandidatstudierna kan den studerande fortsätta direkt till magisterprogrammet Geoinformatics eller Real Estate Economics.

Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Fastighetsekonomi och geoinformatik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hur förändras vår planet? Hur kommer framtidens byggnader att se ut och hur kan de främja människors välbefinnande? Fastighetsekonomi och geodata är kopplade till flera av framtidens mest brännande frågor och utgör grunden för moderna samhällen. Aalto-universitetets ansökningsalternativ fastighetsekonomi och geoinformatik är det enda i Finland som kombinerar dessa två vetenskapsområden i samma kandidatexamen. För den studerande öppnar sig intressanta karriärmöjligheter inom samhällets nyckelroller, där inga gränser sätts för ambition och kreativitet. 

Utbildningsutbud

Byggnadsteknik

Byggnadsteknik är ett dynamiskt och mångsidigt område, som förutom byggnader även innefattar övrig byggd miljö – allt från broar till tunnlar och stadion. De studerande blir en del av ett område med stor samhällelig vikt, som tack vare nya teknologier ständigt förnyas och som även spelar en avgörande roll i verkställandet av klimatåtgärder. I ansökningsalternativet kombineras ingenjörsvetenskapernas matematiska och tekniska grund med kreativ planering och ledarskap. Efter kandidatstudierna kan den studerande fortsätta direkt till magisterprogrammet Geoengineering eller Building Technology.

Viisi opiskelijaa konehallissa

Byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Byggnadsteknik är ett dynamiskt och mångsidigt område, som förutom byggnader även innefattar övrig byggd miljö – allt från broar till tunnlar och stadion. Du får möjlighet att påverka människors och miljöns välbefinnande genom att fördjupa dig i exempelvis olika byggmaterial och hur de används, faktorerna bakom god inomhusluft, lämpliga temperaturer för byggnader, brandsäkerhetsteknik samt i byggnadernas estetik. Dessutom blir du bekant med geoteknik, bergbyggande, byggande av vägar och tillämpningar av teknisk geologi. Du blir en del av ett område med stor samhällelig vikt, som tack vare nya teknologier ständigt förnyas och som även spelar en avgörande roll i verkställandet av klimatåtgärder.  

Utbildningsutbud

Ansökan till de nya ansökningsalternativen sker inom ramen för den gemensamma ansökan våren 2022 som pågår 16–30.3.2022.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Aalto-yliopiston opiskelijoita
Studier Publicerat:

Automation och robotik samt informationsteknologi särskildes till separata utbildningar

Vid Högskolan för elektroteknik kan du nu söka till fyra finsk- och svenskspråkiga utbildningar.
kampus kesällä
Campus, Studier, Universitetet Publicerat:

Röstningen om studenternas inkluderande budget har avgjorts – trädgårdsbänkar blev vinnare

Våren 2021 tillfrågades studenterna vid Aalto-universitetet om hur de skulle vilja satsa 12 000 euro av universitetets budget på campusets utveckling för att förbättra studenternas välbefinnande.
Otakaari 1 Kuva: Aino Huovio / Aalto-yliopisto
Campus, Studier Publicerat:

Korridordörrarna i Kandidatcentret låses, använd passerkort

Studerande, kontrollera att du har ett HRT-kort som har registrerats på idm.aalto.fi eller hämta ut ett passerkort för studerande från och med 8.11. från Väres eller Otakaari 1 entrétjänster och registrera det. Nya passerzoner träder i kraft på campus 16.11. och HRT-kortet eller passerkortet kommer att behövas allt mer.
Design Bits is Aalto's introductory online course to design for non-designers. Illustration: Paulo Dziobczenski
Pressmeddelanden, Studier Publicerat:

Öppen onlinekurs i grunderna i design för icke-designer

Bekanta dig med kompetens som behövs i framtiden: Design Bits är en inspirerande introduktionskurs i kreativ problemlösning och metoder för design.