Nyheter

Nya ansökningsalternativ på kandidatnivå vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

I den gemensamma ansökan våren 2022 erbjuds fyra nya ansökningsalternativ inom kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap: energi- och maskinteknik, hållbara samhällen, fastighetsekonomi och geoinformatik samt byggnadsteknik.
Opiskelijat legoista rakennetun Otaniemi-mallin ympärillä

De nya ansökningsalternativen bildar en helhet där de studerande och forskningen inom de olika områdena kopplas ihop. Inom hållbara samhällen får de studerande sätta sig in i planeringen av stora helheter, såsom bostadsområden. Inom energi- och maskinteknik samt byggnadsteknik ligger fokus på fungerande byggnader, konstruktioner och energisystem. Inom fastighetsekonomi och geoinformatik får de studerande i sin tur utveckla de färdigheter och digitala kunskaper som behövs för att studera helheters livscykler. 

”De sökande får nu en bättre uppfattning om vad de kommer att studera och hur deras studiestig kommer att se ut, eftersom de magisterprogram som leder till diplomingenjörsexamen är mer synliga i ansökningsalternativen. Flexibiliteten i studierna bibehålls och de studerande har fortsättningsvis friheten att utforma sina egna studiestigar. Ändringen kommer också i någon mån att påverka antalet studerande som blir antagna”, säger Jani Romanoff, vicedekanus med ansvar för undervisningen.

Bekanta dig närmare med de nya ansökningsalternativen:

Energi- och maskinteknik

Energi- och maskinteknik är två områden som har en avgörande ställning på vägen mot ett utsläppsfritt samhälle. I det nya huvudämnet ligger fokus på hantering av helheter och systemkunnande. Inom detta huvudämne får de studerande lära sig att planera detaljer men även förstå olika maskiner och system som en del av en större helhet. Efter kandidatstudierna kan den studerande fortsätta direkt till magisterprogrammet Mechanical Engineering eller Advanced Energy Solutions.

Students working at the indoor air quality lab.

Energi- och maskinteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Inom huvudämnet energi- och maskinteknik har du möjlighet att påverka den hållbara framtidens energisystem och maskiner.Huvudämnet erbjuder mångsidiga specialiseringsmöjligheter och sysselsättningsmöjligheterna är närmast obegränsade både i Finland och internationellt.

Utbildningsutbud

Hållbara samhällen

Klimatförändringen, urbaniseringen och de sinande naturresurserna är exempel på fenomen som kräver en allt mer heltäckande förståelse för planeringen och förvaltningen av den byggda miljön. Ansökningsalternativet hållbara samhällen erbjuder de studerande en språngbräda för en karriär som går ut på att skapa visioner och implementera lösningar på såväl lokala som globala utmaningar med hjälp av teknologi. I studierna kombineras markanvändnings- och trafikplanering med vatten- och miljöteknik på ett sätt som är unikt i Finland och i världen. Efter kandidatstudierna kan den studerande fortsätta direkt till magisterprogrammet Water and Environmental Engineering eller Spatial Planning and Transportation Engineering.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Hållbara samhällen, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hurdana ska framtidens städer vara för att de ska stöda människors välbefinnande? Hur kan vi anpassa oss till effekterna av klimatförändringen både i hanteringen av naturresurser och i planeringen av olika områden och deras vattenförsörjning? Huvudämnet hållbara samhällen vid Aalto-universitetet passar den som vill arbeta med framtidens mest centrala teman. I studierna kombineras markanvändnings- och trafikplanering med vatten- och miljöteknik på ett sätt som är unikt i Finland och i världen.

Utbildningsutbud

Fastighetsekonomi och geoinformatik

Ansökningsalternativet fastighetsekonomi och geoinformatik är det enda i Finland som kombinerar dessa två vetenskapsområden i samma teknologie kandidatexamen. För den studerande öppnar sig intressanta karriärmöjligheter inom samhällets nyckelroller, där inga gränser sätts för ambition och kreativitet. Fastighetsekonomi och geodata är kopplade till flera av framtidens mest brännande frågor och utgör grunden för moderna samhällen. Efter kandidatstudierna kan den studerande fortsätta direkt till magisterprogrammet Geoinformatics eller Real Estate Economics.

Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Fastighetsekonomi och geoinformatik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Aalto-universitetets ansökningsalternativ fastighetsekonomi och geoinformatik är det enda i Finland som kombinerar två betydande vetenskapsområden i samma kandidatexamen. Geoinformatik, det vill säga utnyttjandet av geodata, berättar var någonting är, hur man kan ta sig dit och hur saker kopplade till en specifik plats kan förbättras. Fastighetsbranschen utgör 70 % av världens nationalförmögenhet och sysselsätter 20 % av arbetskraften.Branscherna är tätt sammankopplade då många av de geoinformatiska tillämpningarna är kopplade till fastigheter och läge är ett av de centrala elementen inom fastighetsekonomi.

Utbildningsutbud

Byggnadsteknik

Byggnadsteknik är ett dynamiskt och mångsidigt område, som förutom byggnader även innefattar övrig byggd miljö – allt från broar till tunnlar och stadion. De studerande blir en del av ett område med stor samhällelig vikt, som tack vare nya teknologier ständigt förnyas och som även spelar en avgörande roll i verkställandet av klimatåtgärder. I ansökningsalternativet kombineras ingenjörsvetenskapernas matematiska och tekniska grund med kreativ planering och ledarskap. Efter kandidatstudierna kan den studerande fortsätta direkt till magisterprogrammet Geoengineering eller Building Technology.

Viisi opiskelijaa konehallissa

Byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Byggandet upphör aldrig, så nya diplomingenjörer inom byggnadsteknik behövs ständigt. Som expert inom byggnadsteknik får du möjlighet att påverka människors och miljöns välbefinnande. Du kan fördjupa dig i exempelvis geoteknik, olika byggmaterial och hur de används, faktorerna bakom god inomhusluft, lämpliga temperaturer för byggnader, brandsäkerhetsteknik samt byggnaders estetik.

Utbildningsutbud

Ansökan till de nya ansökningsalternativen sker inom ramen för den gemensamma ansökan våren 2022 som pågår 16–30.3.2022.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Studentguide nyhet, illustrering
Studier Publicerat:

Blivande magister – ge respons på studierna och var med och påverka!

Svara på enkäten för utexaminerade magistrar och påverka utvecklingen av studierna inom ditt område.
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.
Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
MyCourses
Studier Publicerat:

MyCourses avbrott ons. 12.6.2024 kl. 9.00-19.00, tjänsten ur bruk

MyCourses uppdatering onsdag 12.6.2024 kl 9-19, tjänsten ur bruk.