Koulutustarjonta

Energia- ja konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Energia- ja konetekniikan pääaineessa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden energiajärjestelmiin ja koneisiin. Pääaine tarjoaa monipuoliset erikoistumismahdollisuudet ja alalla on lähes rajattomat työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
Students working at the indoor air quality lab.

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Webinaari | Energia- ja konetekniikka

Tässä webinaaritallenteessa kuulet lisää Energia- ja konetekniikka -kandidaattiohjelmassa opiskelusta, hakemisesta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.

Katso webinaaritallenne
Students studying at Campus, photo by Unto Rautio

Koulutuksen kuvaus

Miten luodaan nollaenergiatalo, saastuttamaton risteilyalus tai kierrätysmateriaalia hyödyntävä tuote tulevaisuuden tarpeisiin? Entä miten auringon energia saadaan hyödynnettyä sekä sähkönä että lämpönä erilaisissa sovelluksissa? Sekä konetekniikassa että energian tuotannossa on niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin paljon kehitettävää. Ala tarvitsee uudenlaisia osaajia, jotka uskaltavat yhdistää eri paikoista kerryttämäänsä tietoa ja osaamista jopa radikaalin luovalla tavalla. Aalto-yliopiston kannustavassa ja inspiroivassa ilmapiirissä rohkaistut luottamaan omiin ideoihisi, tuomaan niitä kuulluiksi ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.

Kandidaatin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja energia- tai konetekniikan maisteriohjelmiin, jotka tähtäävät diplomi-insinöörin tutkintoon. Tekniikan kandidaatilla energia- ja konetekniikka pääaineenaan on seuraavat valmiudet:

 • Kyky suunnitella moderneja koneita. Opiskelija ymmärtää toiminnallisten, älykkäiden koneiden suunnitteluprosessin komponentteja ja järjestelmiä myöten.
 • Kestävyyden omaksuminen osaksi suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Opiskelija osaa huomioida elinkaariajattelun ja kiertotalouden näkökulman muun muassa energiantuotannon, yhdyskuntarakentamisen ja koneiden suunnitteluprosesseissa sekä ymmärtää kyseisten alojen kasvavan roolin ympäristökysymyksissä.
 • Taito yhdistellä asioita luovasti ja soveltaa opittuja suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä ratkaisujen löytämiseksi. Opiskelija osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtoja koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa sekä energiantuotannossa myös silloin, kun valmista ratkaisua ei ole.
 • Valmius analysoida insinöörityön metodeja, prosesseja, tuloksia ja vaikutuksia kriittisesti. Valmistuneet rohkenevat haastaa vanhoja metodeja ja prosesseja ja omalta osaltaan uudistaa alaa.
 • Tarvittavat luonnontieteiden, matematiikan ja tietotekniikan taidot. Valmistuneet osaavat käyttää energia- ja konetekniikan aloille ominaisia tietoteknisiä ohjelmistoja ja apuvälineitä sekä hallitsevat mekaniikan ja matematiikan perustaidot.

Opetuskieli

Energia- ja konetekniikan pääaineen opetus järjestetään suomeksi ja osin englanniksi. Osa perusopetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Opintojen rakenne

Tekniikan kandidaatin opinnot koostuvat kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • perusopinnot
 • pääaineen opinnot
 • sivuaineen opinnot
 • vapaasti valittavat opinnot

Ensimmäisenä vuonna korostuvat perusopinnot, joissa rakennetaan perusta teknillistieteelliselle osaamiselle ja ammatti-identiteetille. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelijat syventyvät tarkemmin energia- ja konetekniikkaan sekä alkavat rakentaa omannäköistään kurssikokonaisuutta haluamaansa maisteriohjelmaa silmällä pitäen.

Tarkempi rakenne ja kurssilistat löytyvät opinto-oppaasta.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja diplomi-insinööriksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) energia- ja konetekniikassa, opiskelija saa oikeuden suorittaa myös diplomi-insinöörin (DI, 120 op, 2 vuotta) tutkinnon. Kandidaattivaiheessa energia- ja konetekniikan opiskelija voi suuntautua joko energiatekniikkaan tai konetekniikkaan. Kandidaatin tutkinnon jälkeen voi jatkaa suoraan seuraaviin maisteriohjelmiin:

Master’s Programme in Mechanical Engineering, jossa voi syventyä seuraaviin aihealueisiin:

 • Arctic Technology
 • Engineering Materials
 • Marine Technology
 • Mechatronics
 • Product Development
 • Production Engineering
 • Solid Mechanics

Master’s Programme in Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma, jonka pääaineet ovat:

Näiden lisäksi opiskelija voi tietyin edellytyksin hakeutua Insinööritieteiden korkeakoulun toiseen maisteriohjelmaan tai Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamaan maisteriohjelmaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös kansainvälisiin yhteisohjelmiin joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai partneriyliopiston kautta.

Opiskelijalla on myös vapaus valita sivuaine tai valinnaisia kursseja mistä tahansa toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta mahdolliset esitietovaatimukset ja rajaukset huomioiden.

Tutustu opiskelijoihin ja alumneihin

  Fuksikapteeni Jenny Manner koneinsinöörikillan haalarissa

  ”Opiskelin ennen Aaltoon hakemista muualla kauppatieteitä, ja vaikka opinnot tuntuivatkin mielenkiintoisilta, aloin miettiä, että tekniikka voisikin olla enemmän minun juttuni. Pääainevalintaani vaikutti suuresti se, että tiesin kavereiden ja tuttujen kautta paljon kone- ja rakennustekniikan opinnoista ja ne vaikuttivat mielestäni mielenkiintoisilta.”

  Konetekniikan opiskelija Jenny Manner

  Lue lisää

  Portrait of Mikko Koskinen

  "En oikein tuntenut oloani kotoisaksi ensimmäisten vuosien ja peruskurssien aikana, mutta mielenkiintoni heräsi, kun tutustuin tuotekehitykseen: Halusin suunnitella jotain uutta ja käyttää siinä hyväksi ihmismielestä ja käyttäytymisestä tehtyjä havaintoja."

  Tuotekehityksen alumni Mikko Koskinen

  Lue lisää

  Lien Tran at her graduation ceremony

  "Suoritin kanditutkintoni muoviteknologiasta, jonka jälkeen halusin laajentaa analyysi- ja suunnittelutaitojani ja syventyä materiaaleihin ja rakenteisiin. Nämä tavoitteet mielessä hain Mechanical Engineering -maisteriohjelmaan Aaltoon, jossa valitsin pääaineekseni lujuusopin."

  Lujuusopin alumni Lien Tran

  Lue lisää

  Ilari Ranta-Aho wakeboarding

  ”Olen aina ollut kiinnostunut rakentamisesta ja rakennusalasta. Alun perin minusta ”piti” tulla arkkitehti ja olinkin jo hakemassa opiskelemaan arkkitehdiksi. Esitehtäviä tehdessä minulle tulikin fiilis, että ehkä tämä ei sittenkään ole minun juttuni. Rakennusala tarjoaa myös paljon muitakin haasteita.”

  LVI-tekniikan alumni Ilari Ranta-Aho

  Lue lisää

  Portrait of alumna Aino Mäntyranta

  "Alun perin halusin erikoistua mekatroniikkaan, mutta materiaalit veivätkin minut mennessään kandiopintojeni aikana. Päätin kirjoittaa kandityöni materiaalitekniikasta ja sille tielle jäin!"

  Tohtoriopiskelija Aino Mäntyranta

  Lue lisää

  Portrait of Waqas Ahmad

  "Jää on todella haastava materiaali työstettäväksi. Tutkimme jäänmurtumien syitä ja niiden vaikutuksia offshore -rakenteiden suunnittelussa Arktisella merialueella. Tätä varten käytämme tietoteknisiä menetelmiä perinteisen murtumamekaniikan rinnalla."

  Tohtoriopiskelija Waqas Ahmad

  Lue lisää

  Portrait of Eetu Kivelä

  "Minulle laivat olivat, ja edelleen ovat ylivoimaisesti paras tekninen tuote siinä mielessä, että niissä kaikki tekniikan alat yhdistyvät ja lopputuloksena on hyvin monitahoinen kokonaisuus, kelluva kaupunki."

  Meritekniikan alumni Eetu Kivelä

  Lue lisää

  Kansainvälistyminen

  Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opettajakunta on kansainvälistä, ja opiskelijoille avautuvat laajat verkostot ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintojensa aikana kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi opiskelijavaihdon, kesäkurssien, työharjoittelun tai vieraskielisten kurssien kautta. Aalto-yliopiston maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä ja houkuttelevat opiskelijoita ympäri maailmaa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.

  Jatko-opintomahdollisuudet

  Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri -koulutus antaa valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

  Uramahdollisuudet

  Insinöörien asiantuntemusta, johtajuutta ja kykyä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja tarvitaan laajalti. Alalla on lähes rajattomat työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Energia- ja konetekniikan yritykset sekä tutkimus- ja koulutuslaitokset ovat avainasemassa monien globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Suomen viennin osalta konetekniikka on kärkipään aloja. Olet omalta osaltasi rakentamassa puhtaampaa maailmaa, sillä energia ja koneet ovat keskiössä niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin kaupungistumisessakin.

  Diplomi-insinööriksi valmistuneiden tyypillisiä urapolkuja ovat muun muassa:

  • asiantuntijatehtävät yritysten tuotekehitysyksiköissä
  • vaativat tutkimus- ja kehitystehtävät yrityksissä, valtiolla tai kunnan palveluksessa
  • projektipäällikkö, tuotantopäällikkö ja muut johto- tai esimiestehtävät yrityksissä
  • tohtorikoulutettavana tai tutkijana toimiminen yliopistossa tai muissa tutkimuslaitoksissa
  • konsultointi- tai tutkimustehtävissä työskentely esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien toimialojen parissa
  • yrittäjyys esimerkiksi perheyrityksen jatkajana tai oman yrityksen perustajana.

  Insinööritieteiden korkeakoulusta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat jo useiden vuosien ajan työllistyneet parhaiten kaikkiin Suomen tekniikan alan yliopistoista valmistuneisiin diplomi-insinööreihin verrattuna. Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. Mikäli akateeminen ura kiinnostaa, antaa Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri -koulutus valmiuden tohtori- ja jatko-opintoihin.

  Tutkimuksen painopisteet

  Konetekniikan laitos on johtava monialainen tutkimusyksikkö, jolla on vahvoja siteitä teollisuuteen ja jonka työn vaikutus näkyy elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Ajankohtaisia tutkimuksen teemoja ovat muun muassa digitaalinen konetekniikka, uudet energiaratkaisut ja energian varastointi. Jälkimmäinen tarkastelee vedyn mahdollisuuksia tulevaisuuden päästöttömien energiajärjestelmien kantajana.

  Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

  Eri tiedekuntien rajat ylittävä yhteistyö on näkyvässä roolissa Aalto-yliopistossa, eikä Energia- ja konetekniikan pääaine ole poikkeus. Insinööritieteiden korkeakoulun kurssien lisäksi osa kursseista käydään esimerkiksi Perustieteiden korkeakoulussa. Opiskelijoilla on myös vapaus valita sivuaine tai valinnaisia opintokokonaisuuksia mistä tahansa toisesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta.

  Yhteystiedot

  Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

  [email protected]

  Hakijapalvelut

  Yleisissä opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

  [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: