Språk- och kommunikationsstudier

Svenska

Svenskan är ett viktigt språk i arbetslivet. Sverige är ju en av Finlands största handelspartner. Vid rekrytering är det svenskan som betonas mest vid sidan av engelskan. Ju mer krävande arbetsuppgift det är fråga om desto tydligare bidrar goda kunskaper i svenska till möjligheten att komma framåt i karriären. Svenskans betydelse i arbetslivet har ökat ytterligare i och med den nordiska integrationen. Därtill ska offentligt anställda enligt lagen ha sådana kunskaper i svenska som är nödvändiga med tanke på det egna området och som krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav.

Kurser 2024–2025

Undervisning för Aalto-studenter med svenska som modersmål

Modersmålet har en central betydelse för både kommunikation och abstrakt tänkande. Siktar du på expertuppgifter eller på högre poster är förmågan att kommunicera framgångsrikt en allt väsentligare del av yrkeskompetensen. Svenskan har en viktig ställning i arbetslivet i Finland och i kontakterna med Norden. Sverige är en av våra främsta handelspartner. I rekryteringssituationer betonas det svenska språket mest vid sidan av engelskan och finskan.

Du kan delta i undervisning och få handledning i vetenskaplig och arbetslivsrelaterad kommunikation på svenska, såväl skriftlig som muntlig. Språkcentret erbjuder även svenskspråkig undervisning som ökar din säkerhet som talare, fördjupar din förmåga att klara dig i olika arbetsrelaterade situationer och ger kunskap om växelverkan mellan människor.

KontaktSofia Sevón

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat