Kieli- ja viestintäopinnot

Ruotsi

Työelämässä ruotsin kieli on tärkeä, onhan Ruotsi Suomen suurimpia kauppakumppaneita. Ruotsin kieltä painotetaan rekrytointitilanteessa eniten englannin ohella. Mitä vaativammasta työtehtävästä on kyse, sen selkeämmin hyvä ruotsin kielen taito edistää mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Ruotsin kielen taidon merkitys työelämässä on entisestään korostunut pohjoismaisen integraation myötä. Lisäksi julkishal­linnon hen­kilöstöltä vaaditaan lain mukaan sellainen ruot­sin kielen taito, joka on tarpeen oman alan kan­nalta, jos virka kaksikielisellä virka-alueella edellyttää korkeakoulututkintoa.

Opetustarjonta 2024–2025

Ruotsin lähtötasotesti

Ruotsin lähtötasotesti on testi, jonka perusteella valitset itsellesi oikean tasoisen ruotsin kurssin. Testin tulos kertoo sen, vastaako opiskelijan kielitaito perustason kurssien vaadittua lähtötasoa (CEFR B1). Testin suorittamiseksi tarvitset Aalto-tunnukset. 

Alla näet lähtötasotestin pistemäärän mukaiset ohjeistukset. Lähtötasotesti löytyy MyCoursesista hakusanalla "lähtötasotesti + Arts, Chem, Elec, Eng, Sci tai Biz". 

Huomaathan, että kurssien ja tenttien vastuuopettajat tarkistavat pistemääräsi todenmukaisuuden MyCoursesista ennen ilmoittautumisten hyväksymistä. Ilmoita siis Sisussa lähtötasotestistä saamasi pistemäärä rehellisesti resurssien säästämiseksi!

Ruotsin kertaavat opinnot ja kieliklinikka

Kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille tarjottavat kieliklinikan verkkokurssi ja kieliklinikan ohjaustapaamiset tukevat ja auttavat niitä opiskelijoita, joilla on heikko ruotsin kielen taito (lähtötasotestissä alle 16 pistettä) ja/tai joiden suoritus on hylätty ruotsin kielen kirjallisessa ja/tai suullisessa kokeessa.

Kieliklinikan vastaanoton ohjaustapaamisen voit sopia tarvittaessa. Kieliklinikan tarve, kesto ja tapaamisten määrä sovitaan kunkin opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Lisätietoa ohjaustapaamisista löydät tästä linkistä.

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeet

Toisen kotimaisen kielen ruotsin kielen taito osoitetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Koe koostuu näin ollen kahdesta osiosta, kirjallisesta ja suullisesta. Kokeen molemmissa osioissa opiskelija osoittaa oman alan sanaston ja käsitteistön tuntemusta. Osiot arvostellaan erikseen arvosanoin hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot/hylätty.

Mikä kurssi tai vaihtoehto minun kannattaa valita?

Mikä kurssi tai vaihtoehto minun kannattaa valita?

Mikä kurssi tai vaihtoehto minun kannattaa valita?

Lisätietoja BIZ:n ruotsin opinnoista

Lisätietoja BIZ:n ruotsin opinnoista

Lisätietoja BIZ:n ruotsin opinnoista

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: