Kieli- ja viestintäopinnot

Kielen tai viestinnän opintokokonaisuudet

Kielen tai viestinnän opintokokonaisuudet

Kauppatieteen opiskelija voi suorittaa monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden (24 op). Se koostuu kahdesta erikielisestä 12 opintopisteen kokonaisuudesta. Sivuopintokokonaisuuden voi sijoittaa joko KTK- tai KTM -tutkintoon. Tutkintojen tavoitteiden mukaisesti sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja.

Tekniikan tai taiteen alan opiskelija voi suorittaa kielen tai viestinnän opintokokonaisuuden, johon sisältyy vähintään 15 opintopistettä ko. aineen opintoja.

Kauppatieteiden ala: Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus

Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus (24 op) koostuu kahdesta erikielisestä 12 opintopisteen kokonaisuudesta. Sivuopintokokonaisuuden voi sijoittaa joko KTK- tai KTM -tutkintoon.

Tekniikan ja taiteen ala: kielen tai viestinnän opintokokonaisuus

Opiskelija voi suorittaa kielen tai viestinnän opintokokonaisuuden, johon sisältyy vähintään 15 opintopistettä ko. aineen opintoja.

Opintokokonaisuuden suorittamisesta sovitaan kyseisen aineen yhteysopettajan kanssa. Opintokokonaisuudesta annetaan erillinen todistus.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: