Kieli- ja viestintäopinnot

Maisterin tutkinnon viestintä- ja kieliopinnot

Maisterin tutkinnon viestintä- ja kieliopinnot

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Tarkista KTM-tutkintoon kuuluvat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot oman ohjelmasi sivuilta.

Taiteen maisterin tutkinto

Taiteen maisterin tutkintoon ei sisälly pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Mikäli suomeksi tai ruotsiksi koulusivistyksen saanut opiskelija ei ole suorittanut kieli- ja viestintäopintoja ennen maisterin opintoja, tulee opiskelijan suorittaa taiteen maisterin tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnot

Diplomi-insinöörin tutkintoon ei sisälly pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Mikäli kieli- ja viestintäopintoja ei ole suoritettu kandidaatin tutkinnon yhteydessä, tulee opiskelijan suorittaa seuraavat kieli- ja viestintäopinnot diplomi-insinöörin tutkinnon yhteydessä.

Tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot:

Kieli- ja viestintätaitovaatimuksista vapauttaminen

Tutkintoasetuksen mukaan opiskelija voidaan vapauttaa erityisestä syystä kokonaan tai osittain kielitaitovaatimuksista. Hakemus käsitellään opiskelijan oman korkeakoulun opiskelijapalveluissa.

Alla lisätietoa koulusivistyskielen ja toisen kotimaisen kielen vapauttamisperusteista.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: