Språk- och kommunikationsstudier

Finska som andra och främmande språk

Även om det i Finland talas andra språk utöver finska och språket på arbetsplatsen kan vara ett annat än finska är det viktigt att kunna finska för att trivas i landet och med tanke på fritiden och de sociala relationerna. Språket är också nyckeln till information och till förståelse för den lokala kulturen.På de allra flesta arbetsplatser är finskan det viktigaste språket. I Finland krävs kunskaper i finska för att fungera i arbetslivet och nå framgång i karriären. Många internationella sakkunniga får arbete i Finland uttryckligen på grund av sina kunskaper i finska. Även i internationella uppgifter kan kunskaper i ett sällsynt språk som finska kan vara till stor nytta.

Internationella studerande hittar mer information om anmälan och kurser på de engelskspråkiga sidorna.

Kontaktlärare

Noora Helkiö

Universitetslärare

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: