Program

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Tidigare undervisningsplaner

Undervisningsplanen omfattar examensfordringarna samt anvisningar som gäller innehållet i, och avläggande av,  examen inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap. Grund- och ämnesstudierna presenteras i anslutning till respektive huvudämne. I examen ingår därtill ett biämne och fritt valbara studier. Bekanta dig även med anvisningar som gäller lärdomsprov samt de språkstudier som ingår i examen.

Utöver studieguiden och Into används även olika typer av webbtjänster för undervisning och studier med hjälp av vilka du kan planera och följa upp dina studier samt hålla dig uppdaterad om viktiga händelser vid högskolan och universitetet. De elektroniska verktygen och studieguiden kompletterar varandra i planeringen av studierna, och därför lönar det sig att utnyttja dem parallellt.

De viktigaste elektroniska verktygen för den studerande är

  • Sisu
  • MyCourses
  • Aalto.fi -sidor

Målen för examen

Lärandemålen för Kandidatprogram i teknikvetenskap vid Högskolan för teknikvetenskaper baserar sig på de av Aalto-universitetet fastställda lärandemålen för teknologie kandidatexamen. Detaljerade lärandemål för kandidatprogrammet preciseras i anslutning till de enskilda huvudämnena och kurserna.

Undervisningsplan 2020–2022
Undervisningsplan 2018–2020
Undervisningsplan 2017–2018

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: