Nyheter

Se examensfordringarna för ditt program för läsåren 2024–2025 och 2025–2026 i Studentguiden

Bekanta dig med förändringarna och börja planera nästa läsår redan nu! Uppgifterna i undervisningsplanen har publicerats för sökande och studerande så att de kan planera sina studier och bekanta sig med programmen.

Undervisningsplanerna för läsåren 2024–2025 och 2025–2026 bereddes vid programmen och institutionerna och fastställdes i de akademiska kommittéerna. Examensfordringarna för läsåren 2024–2025 och 2025–2026 har publicerats i Studentguiden på sidorna för respektive program och biämne. Studieavsnittsbeskrivningarna har publicerats i Sisu. Högskolorna och programmen meddelar sina studerande hur ändringar i undervisningsplanerna påverkar dem.

Bekanta dig med förändringarna vid ditt program och de nya kursbeskrivningarna redan nu

Du hittar examensfordringarna för ditt program i Studentguiden. På sidorna för ditt eget program hittar du även anvisningar och råd för att planera dina studier och sköta dina studieärenden. Kom också ihåg de gemensamma tjänsterna för studerande som Aalto erbjuder!

Du hittar kursbeskrivningarna för nästa undervisningsplansperiod i Sisu: i din studieplan kan du byta till en nyare version av studieavsnittet genom att klicka fram informationen för studieavsnittet. Se vid behov anvisningarna för Sisu.

Personalen vid ditt program ger dig råd och hjälper dig med planeringen av dina studier enligt behov.

En fastställd undervisningsplan förändras inte

Undervisningsplanerna är giltiga två läsår åt gången. Under denna tid är det meningen att det inte görs ändringar i dem. Studerande har i regel rätt att lita på att undervisningsplanen förblir oförändrad, det vill säga att studieavsnitt inte läggs ner och att bedömningsgrunder eller tidpunkter för kurser inte ändras under undervisningsplanens giltighetstid. På samma sätt kan studier som krävs för examen inte ändras under pågående undervisningsplansperiod.

Undervisningsplanen är giltig i två år och under den tiden kan alltså i regel inga ändringar göras i lärandemålen för programmen och studiehelheterna eller i kursbeskrivningarna eller examensfordringarna. Ibland är ändringar dock av grundade skäl oundvikliga. Läs här om vilka ändringar som är möjliga och hur beslut fattas om det (på finska).

Uutisia Opetussuunnitelmatyöstä 2024-2026

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
Student guide illustration, language and communications studies
Studier Publicerat:

Språk, kultur och kommunikation i period V

Språkcentret erbjuder ett brett utbud av kurser i period V.
MyCourses
Studier Publicerat:

MyCourses ur bruk 2.5.2024 kl. 10–17

MyCourses ur bruk 2.5.2024 kl. 10–17
Ryhmätilanne
Studier Publicerat:

Stöd för välbefinnande i studierna, april 2024

Hej student! Kom ihåg att Aalto-universitetet erbjuder olika tjänster för att stödja dig i dina studier. Mer information om aktuella ärenden finns nedan.