Services

Infrastruktur för bioekonomi

Aalto-universitetet och VTT:s gemensamma infrastruktur för bioekonomi är med på den uppdaterade nationella vägkartan för forskningsinfrastruktur 2014-2020.
Aalto Bioproduct Centre

Aalto Bioekonomi rymmer de utvalda forskningsinfrastrukturerna vid Högskolan för kemiteknik som utvecklar kemikalier, bränslen och andra material från förnybar biomassa, genom utnyttjandet av biotekniska, kemiska, termo- och katalysprocesstekniker. En mängd förfinande processer används också för att utveckla biopolymerer samt fiber- och kompositprodukter.

Infrastrukturen innehåller forskningslaboratorier, karakteriserings- och analysutrustning samt modellerings- och simuleringsverktyg för bioraffinaderier. Forskningen som möjliggörs av infrastrukturen kan delas upp i processteknik, industriell bioteknik och materialvetenskap med syfte att ta fram nya produkter och processlösningar som använder förnybar och helst icke-ätbar biomassa.

Pricing

There is a wide range of equipment available for the pretreatment, analysis, characterization, processing and testing of biobased materials within the Bioeconomy Infrastructure. Equipment is listed in different categories and is placed in different locations at the relevant departments. For more information and equipment reservation please contact Jaana Rich, jaana.rich(at)aalto.fi, +358 50 408 1988 

Due to the great variance in the equipment available also the operation can require more or less training and in some cases the analysis will be conducted by the trained staff only. Price categories shown here are indicative and subject to change without notice.

Our aim is to offer the equipment for scientific research and joint research projects are welcomed. For the research groups who annually use extensively the facilities reduced price can be negotiated.

VAT not included

Category I: Basic processing and testing equipment

  • Academic work: 15-50€/h
  • Commercial use: 50-100€/h

Category II: Advanced processing and analysis equipment

  • Academic work: 30€/h or 30€/sample (depending on the measurement)
  • Commercial use: 100-120 €/h or 100-120 €/sample

Operator time by technician or scientist

  • Academic work: 22/33 € per hour
  • Commercial use: 60/90€ per hour

Examples of category I equipment:

DSC, Instron, autoclaves, injection molding

Examples of category II equipment:

NMR, ESCA, dynamic rheometers

Contact information

Jaana Rich, Manager, Technical Services
bioeconomy(at)aalto.fi; +358 50 4081988

Visiting adresses:
Kemistintie 1 and
Vuorimiehentie 1
02150 Espoo
Finland

This service is provided by:

Högskolan för kemiteknik

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: