Infrastrukturer för forskning och lärande

Forskningsinfrastruktur för råmaterial

RAMI råmaterial i en nationell, gemensam forskningsinfrastruktur. Målet är att stärka den långsiktiga kärnexpertisen i Otnäs (tillsammans med GTK och VTT) och placera Finland tillsammans med de starka aktörerna inom forskning kring naturliga och nya oorganiska material som behövs i en cirkulär ekonomi. Läs mer på engelska nedan.
Raw Materials

At Aalto University, we focus to process, characterize and recycle primary and secondary raw materials and to search for new cutting-edge material replacements for e.g. future sustainable technologies.

About the infrastructure

RawMatters at Aalto University, a sub-section of the national RAMI infrastructure, covers the research facilities at the School of Chemical Engineering that operate in the field of inorganic materials (metals, oxides etc.).

This means focus on metals and ceramics at bulk or nano-level, in solid or aqueous environments.

The research enabled by the infra can be divided to materials science and chemistry, electrochemistry, metal processing and recycling.

Access and prices

Equipment

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: