Infrastrukturer för forskning och lärande

Aalto Ice and Wave Tank

Aalto Ice and Wave Tank är en bassäng ämnad för många ändamål, bland annat för testning av skepp och andra maritima konstruktioner i isiga förhållanden.
Aalto Ice Tank

Aalto-universitetet har en ledande roll i finländsk och internationell forskning och utbildning om arktisk teknologi. Aalto Ice and Wave Tank, en unik anläggning ursprungligen byggd på 1980-talet, totalrenoverades och förbättrades 2015–2019. Bassängen är nu i bruk och öppen för forskare och industripartners. 

Aalto Ice and Wave Tank är en 40 m x 40 m, 2,8 meter djup bassäng utrustad med ett kylsystem och utrustning för att producera havsis i modellskala. Modellisen är finfördelad och genereras genom sprejning. Typiska experiment i bassängen kan handla om motstånd, drivkraft, och manövreringstest för skepp i is, test av isbelastning på maritima konstruktioner och modellering av naturliga isformationer, såsom isränder. Anläggningen möjliggör även till en uppsjö av andra experiment som utgår från fysiska fenomen relaterade till havsis.

Aalto Ice and Wave Tank är unik för Europa på grund av dess dimensioner, i synnerhet bredden. Anläggningen är multifunktionell och kan användas även för test som involverar öppet vatten, trots att infrastrukturen kallas för en istank. Bassängen har en våggenerator som möjliggör forskning om problem som har att göra med is och vågor. Aalto Ice and Wave Tank är en open access-anläggning och tillgänglig för akademiska och industriella experter enligt våra tillgänglighets- och prissättningsprinciper.

Otto Puolakka

Laboratory Manager
Primary contact for matters related to the Aalto Ice and Wave Tank

Jukka Tuhkuri

Professori
Professor, Marine and Arctic Technology Research Group
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: