Services

National Standards Laboratory

Nationella standardlaboratoriet vid Aalto fokuserar på mätningen av optisk strålning på högsta noggrannhetsnivå.
Large xenon lamp.

VTT MIKES Metrologi har utsett Metrology Research Institute vid Aalto till det nationella standardlaboratoriet (National Standards Laboratory) i Finland för optiska kvantiteter. Därmed är laboratoriet ansvarigt för förverkligandet och underhållet av optiska kvantiteter, så som spektral irradians, ljusflöde och spektral transmittans, i Finland. Nationella standardlaboratoriet erbjuder spårbarhet för finska och internationella kunder genom en mängd olika kalibreringstjänster, och utvecklar ständigt sin infrastruktur för mätningar för att nå lägre mätosäkerheter och för att erbjuda nya mättjänster. Forsknings- och kalibreringstjänsterna vid nationella standardlaboratoriet vid Aalto delas in i tre huvudgrenar: radiometri, fotometri och spektrofotometri. 

Läs mer om dessa på engelska och finska.                  

This service is provided by:

Högskolan för elektroteknik

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat