Services

Science-IT

Science-IT tillhandahåller en infrastruktur för avancerad beräkningsforskning på Aalto-universitetet och samordnas av Högskolan för teknikvetenskaper.
Piece of code on the computer screen, colourful text

Science-IT tillhandahåller infrastruktur för beräkningsforskning på hög nivå och koordineras av Högskolan för teknikvetenskaper.

Det förekommer ett utbrett samarbete både inom Aalto-universitetet och med andra finländska universitet och med CSC.

Science-IT används för beräkning och för speciella resurser på mellannivå av Högskolan för teknikvetenskaper och av forskare vid Aalto-universitetet. Pågående forskningsområden är:

  • metodutveckling
  • forskning om beräkningsmaterial (computational materials research)
  • nätverksforskning
  • neurovetenskap
  • datautvinning
  • maskininlärning, artificiell intelligens.

Flaggskeppet hos Science-IT är Triton, ett beräkningskluster som tillhandahåller resurser för dataintensiva uträkningar och parallella problem som som kan dra nytta MPI eller GPU-teknologier. Många olika forskningsområden kan dra nytta av Tritons beräkningskapacitet, bland andra nanoteknologi, komplexa system, datautvinning och neurovetenskap.

Science-IT är en del av Finnish Grid and Cloud Infrastructure (FCGI). Forskningsinfrastrukturen vid FGCI erbjuder effektiv, decentraliserad beräkningskapacitet för alla vetenskapsgrenar, liksom även industriellt samarbete för utnyttjandet av de nyaste nätverks- och molnteknologierna. Målet är att kombinera resurser från runtom i Finland till en bred plattform för intensiva och krävande beräkningsuppgifter.

För mer information: Science-IT (science-it.aalto.fi), användarinstruktioner/vetenskaplig datorguide (scicomp.aalto.fi)

Science-IT
Scientific Computing Specialist Mikko Hakala
[email protected]
tel. +358 50 384 1575

Contact

Mikko Hakala

Asiantuntija, tieteellinen laskenta
This service is provided by:

Högskolan för teknikvetenskaper

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: