Skoggård radioobservatorium

Skoggård radioobservatorium

Skoggård radioobservatorium är det enda astronomiska radioobservatoriet i Finland.

Skoggårds huvudinstrument är det 14-meter stora radioteleskopet som används dygnet runt, 365 dagar om året. Dess utsöndrade data används för att bland annat studera galaxer, solen och jordens rotation.

Metsähovi Radio Observatory's 14-metre radio telescope

Forskning

Forskningsaktiviteterna vid Skoggård är koncentrerade vid radioobservationer som görs på millimetervågor och mikrovågor (2-150 GHz). Kärnområden är solmillimeter och mikrovågsstrålning, variabla kvasar, aktiva galaxer och ytterst lång baslinje interferometri (VLBI).

Forskningen i teknologin innehåller utveckling av dataerhållandet, databehandling samt utveckling av mottagar och mottagningsmetoder. Skoggård är värd för forskare och studeranden speciellt Institutionen för elektronik och nanoteknik och Finnish Centre for Astronomy with ESO.

Lär dig mer om instrumenten vid Skoggård

Det finns flera instrument vid Skoggård som är lämpliga vid forskningen om universum med radiofrekvens. Dessutom är instrumenten lämpliga för användning och utveckling av radioteleskop samt dess mottagare. Skoggård innehar även extremt noggrana atomiska klockor och specialiserade datorer för interferometriska observationer. Lär dig mer om instrumenten vid Skoggård på engelska nedan.

metsahovi_milo_saarinen_fi_fi.jpg

Metsähovi's main instruments

Metsähovi operates multiple instruments for studying the universe in radio frequencies. In addition to operating and developing radio telescopes and their receivers, Metsähovi also runs extremely accurate atomic clocks and specialized computers for interferometric observations.

Services

Metsähovi – Radio telescopes

Specifications of the antenna

Services
Metsähovi's receiver

Metsähovi's main receivers

The essential feature of a radio astronomy receiver is the capability to detect very weak radio signals as sensitively as possible. In radio telescopes and antennas, the receiver is the central part, doing the actual data collecting.

Services
Metsähovi on map

Coordinates of Metsähovi

The location of a radio observatory needs to be known precisely. The Metsähovi 14-metre radio telescope's coordinates are one of the most accurately known in Finland. In fact, the Finnish coordinates are partly based on measurement done in Metsähovi.

Services

Nyheter

Sleeping Pod
Campus Publicerat:

Sovkapslar till campuset – föreslå en plats!

På studenternas önskemål kommer under våren–sommaren 2023 att placeras ut sovkapslar på campuset.
Reflections of two people on solar panels. Light blue sky is reflected on the background.
Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet har ett energisparmål på 15 procent under ett år

Effekterna av åtgärder som är riktade till universitetsbyggnaderna följs under tolv månader och därefter kommer man överens om nästa steg.
Taavi Väänänen ja Atte Kapanen Helsingin matematiikkalukiosta tekivät tarkistusmittauksia Metsähovissa marraskuussa 2021. Kuva: Aalto-yliopisto / Joni Tammi
Pris och utmärkelser Publicerat:

Gymnasiernas och universitetens samarbete är viktigt

Samarbetet mellan Skoggård radioforskningsinstitut och Helsingfors matematikgymnasium belönades vid avslutningsevenemanget i tävlingen Forska-Experimentera-Utveckla.
Aurinkokartta, jossa näkyy suurin havaittu purkaus Auringossa
Forskning och konst Publicerat:

Skoggård radioforskningsinstitut publicerar soldata för en period på över fyra decennier

Skoggård samlar en enorm mängd data om solen och mängden växer varje dag i takt med nya observationer.

Här hittar du oss

Kupu on Metsähovin alueen maamerkki, joka näkyy lentokoneestakin.

Skoggård radioforskningsinstitut

Skoggård radioforskningsinstitut är Finlands enda astronomiska radioforskningsinstitut.

Platser
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: