OtaNano

What is OtaNano

Operated by Aalto University and VTT, OtaNano is comprised of the Low Temperature Laboratory, Micronova and the Nanomicroscopy Center. The OtaNano research infrastructure houses comprehensive micro- and nanofabrication facilities in clean-room environments, high-resolution imaging and characterization equipment, and state-of-the-art experimental facilities, including ultra-low temperature possibilities.

OtaNano is a top-level learning environment for young researchers and an international centre for world-class scientific research. The facilities are important for scientists as well as for high-tech companies. OtaNano is a national platform for developing innovative enabling technologies and appling them to practical nano-, micro-, and quantum systems.

The OtaNano research infrastructure can be used by researchers, students and companies. All of its premises are conveniently located within walking distance from each other on the Otaniemi campus.

OtaNano's Impact

Building on decades of pioneering Finnish expertise in nano-, micro- and quantum technology, OtaNano was established in its current form in 2013.

Since then, OtaNano's facilities have been used in hundreds of scientific studies, product innovations, and breakthrough discoveries. These include achieving perpetual motion in time-crystals at the Low-Temperature Lab and the manufacture of incredibly precise sensors and quantum computers at Micronova.

OtaNano houses some of the best state-of-the-art facilities in Northern Europe, so if you are a student, part of a research group, or working at a high-tech company, chances are the tools you need can be found at OtaNano!

How to use OtaNano

Use the links below to reserve a timeslot for your research group, company, or simply just you!

Detailed information about what equipment the three main facilities - Micronova, the Nanomicroscopy Centre and LTL - have available can also be found below.

OtaNano

Otnäs forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik (OtaNano) är en nationell forskningsinfrastruktur (RI) med fokus på konkurrenskraftig forskning inom nanovetenskap och -teknik samt inom kvantteknik. 

OtaNano erbjuder ett brett urval av fabrikationsprocesser och utrustning för mikro- och nanostrukturer. Till det heltäckande utbudet hör bland annat avbildnings- och karaktäriseringsutrustning (imaging and characterisation equipment), och apparater för elektronmikroskopi, nanomikroskopi och röntgendiffraktion. Till det viktigaste i verksamheten hör konduktivitet vid ultralåga temperaturer och högfrekvensmätningar.

Image: Unto Rautio

OtaNano är en högklassig lärmiljö för unga forskare och ett internationellt centrum för vetenskaplig forskning. Faciliteterna är viktiga för forskare och för högteknologiska företag som arbetar med mikro- och nanoteknologiska tillämpningsområden. OtaNano är en nationell plattform för att utveckla innovativa, möjliggörande tekniker och tillämpa dem på praktiska mikro- och nanosystem.

OtaNano är med sina över 20 år av internationella infrastrukturella samarbeten, genomförda genom storskaliga europeiska infrastruktursprojekt, i en unik position för finska forskningsinfrastrukturer. OtaNano är en open access-forskningsinfrastruktur, driven av Aalto-universitetet och VTT, och är internationellt tillgänglig för akademiskt och kommersiellt bruk.

Mer information om våra faciliteter

Image: Unto Rautio

Low Temperature Laboratory

The Low Temperature Laboratory at Aalto University is one of the world centres in ultra-low temperature physics and technology. The leading position is based on vigorous in-house development and construction of sub-mK refrigerators.

OtaNano
Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Micronova

Micronova är Finlands nationella forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik och drivs gemensamt av Teknologiska forskningscentralen VTT och Aalto-universitetet.

OtaNano
Nanomicroscopy

Nanomikroskopicentret

Aalto-universitetets nanomikroskopicenter erbjuder ett högupplösningsmikroskop till forskare som kommer hit för att arbeta och samarbeta med hjälp av denna topputrustning. Centret är tillgängligt för alla.

OtaNano
OtaNano

OtaNano brochure: Open Access research infrastructure for micro- and nanotechnologies (extern länk)

OtaNano is a Finnish open access research infrastructure for micro- and nanotechnologies.

Läs mer om våra open access-principer och om vår acknowledgement policy (på engelska)

Här hittar du oss

OtaNano Contact Information

Contact points for the OtaNano Research Infrastructure

Quantum Explorations

Micronova

Datavägen 3

Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Nanohuset

Träkarlsgränden 2

Nanotalo. Puumiehenkuja 2. Kuva / Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Evenemang

Nyheter

The apparatus consisted of a micron-scale aluminium superconductor separated from a normal conductor – metallic copper – by a thin insulating layer. When Cooper pairs in the superconductor broke, the quasiparticles would tunnel through the insulation to the copper, where the researchers observed them with a charge detector. Picture: Aalto University.
Pressmeddelanden Publicerat:

Ögonblick av tystnad visar vägen mot bättre supraledare

Tillsammans med forskare från Lunds universitet och VTT satte teamet vid Aalto upp ett experiment för att upptäcka ett mindre antal kvasipartiklar i realtid.
valoanturi
Pressmeddelanden, Forskning och konst Publicerat:

En sensor för svart ljus som utvecklats vid Aalto nådde för första gången i världen en verkningsgrad över 100 %

Verkningsgraden var så hög att forskarna först inte trodde sina ögon. Det rekordartade resultatet fick därför verifieras av Tysklands nationella metrologiinstitut PTB som utför de noggrannaste mätningarna i Europa. ElFys Oy som är en avknoppning från Aalto levererar redan rekordsensorerna till processindustrin.
TechPromootio2019_tohtorinhatut
Pressmeddelanden Publicerat:

Teknologie hedersdoktorer 2020 - 2022

Aalto-universitetets tekniska högskolor utnämnde tio betydande aktörer inom vetenskap och teknik till hedersdoktorer.
Aalto University / students using a microscope in the Micronova cleanroom / photo: Linda Koskinen
Studier Publicerat:

En inblick i nanovärlden

Har du funderat på vad som händer på Micronova, Finlands ledande forskningscentral för mikro- och nanoteknologi?
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: