OtaNano

OtaNano

OtaNano is Finland's national research infrastructure for micro-, nano-, and quantum technologies

Photo: Unto Rautio

OtaNano offers a wide variety of fabrication processes and equipment for micro- and nanostructures. The facilities cover a comprehensive range of imaging and characterisation equipment, including electron microscopy, nanomicroscopy, and x-ray scattering devices. Key activities include ultra-low-temperature conductivity and high-frequency measurements.

OtaNano is a top-level learning environment for young researchers and an international centre for scientific research. The facilities are important for scientists as well as for high-tech companies working with micro- and nano-technology applications. OtaNano is a national platform to develop innovative enabling technologies and apply them to practical micro- and nano-systems.

OtaNano enjoys a rare position among Finnish research infrastructures for having over twenty years of international infrastructure cooperation through European large-scale infrastructure projects. OtaNano is an open access research infrastructure, operated by Aalto University and VTT, and is available for academic and commercial users internationally.

OtaNano

Otnäs forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik (OtaNano) är en nationell forskningsinfrastruktur (RI) med fokus på konkurrenskraftig forskning inom nanovetenskap och -teknik samt inom kvantteknik. 

OtaNano erbjuder ett brett urval av fabrikationsprocesser och utrustning för mikro- och nanostrukturer. Till det heltäckande utbudet hör bland annat avbildnings- och karaktäriseringsutrustning (imaging and characterisation equipment), och apparater för elektronmikroskopi, nanomikroskopi och röntgendiffraktion. Till det viktigaste i verksamheten hör konduktivitet vid ultralåga temperaturer och högfrekvensmätningar.

Image: Unto Rautio

OtaNano är en högklassig lärmiljö för unga forskare och ett internationellt centrum för vetenskaplig forskning. Faciliteterna är viktiga för forskare och för högteknologiska företag som arbetar med mikro- och nanoteknologiska tillämpningsområden. OtaNano är en nationell plattform för att utveckla innovativa, möjliggörande tekniker och tillämpa dem på praktiska mikro- och nanosystem.

OtaNano är med sina över 20 år av internationella infrastrukturella samarbeten, genomförda genom storskaliga europeiska infrastruktursprojekt, i en unik position för finska forskningsinfrastrukturer. OtaNano är en open access-forskningsinfrastruktur, driven av Aalto-universitetet och VTT, och är internationellt tillgänglig för akademiskt och kommersiellt bruk.

Läs mer om våra open access-principer och om vår acknowledgement policy (på engelska)

Mer information om våra faciliteter

Image: Unto Rautio

Low Temperature Laboratory

The Low Temperature Laboratory at Aalto University is one of the world centres in ultra low temperature physics and technology. The leading position is based on vigorous in-house development and construction of sub-mK refrigerators.

OtaNano
Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Micronova

Micronova är Finlands nationella forskningsinfrastruktur för mikro- och nanoteknik och drivs gemensamt av Teknologiska forskningscentralen VTT och Aalto-universitetet.

OtaNano
Nanomicroscopy

Nanomikroskopicentret

Aalto-universitetets nanomikroskopicenter erbjuder ett högupplösningsmikroskop till forskare som kommer hit för att arbeta och samarbeta med hjälp av denna topputrustning. Centret är tillgängligt för alla.

OtaNano
OtaNano

OtaNano brochure: Open Access research infrastructure for micro- and nanotechnologies (extern länk)

OtaNano is a Finnish open access research infrastructure for micro- and nanotechnologies.

Här hittar du oss

OtaNano Contact Information

Contact points for the OtaNano Research Infrastructure

Quantum Explorations

Micronova

Datavägen 3. Öppet: mån-fre 8.00-16.30

Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Nanohuset

Träkarlsgränden 2. Mån-fre 7.45-16.00.

Nanotalo. Puumiehenkuja 2. Kuva / Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Evenemang

Nyheter

The apparatus consisted of a micron-scale aluminium superconductor separated from a normal conductor – metallic copper – by a thin insulating layer. When Cooper pairs in the superconductor broke, the quasiparticles would tunnel through the insulation to the copper, where the researchers observed them with a charge detector. Picture: Aalto University.
Pressmeddelanden Publicerat:

Ögonblick av tystnad visar vägen mot bättre supraledare

Tillsammans med forskare från Lunds universitet och VTT satte teamet vid Aalto upp ett experiment för att upptäcka ett mindre antal kvasipartiklar i realtid.
valoanturi
Pressmeddelanden, Vetenskap & konst Publicerat:

En sensor för svart ljus som utvecklats vid Aalto nådde för första gången i världen en verkningsgrad över 100 %

Verkningsgraden var så hög att forskarna först inte trodde sina ögon. Det rekordartade resultatet fick därför verifieras av Tysklands nationella metrologiinstitut PTB som utför de noggrannaste mätningarna i Europa. ElFys Oy som är en avknoppning från Aalto levererar redan rekordsensorerna till processindustrin.
TechPromootio2019_tohtorinhatut
Pressmeddelanden Publicerat:

Teknologie hedersdoktorer 2020 - 2022

Aalto-universitetets tekniska högskolor utnämnde tio betydande aktörer inom vetenskap och teknik till hedersdoktorer.
Aalto University / students using a microscope in the Micronova cleanroom / photo: Linda Koskinen
Studier Publicerat:

En inblick i nanovärlden

Har du funderat på vad som händer på Micronova, Finlands ledande forskningscentral för mikro- och nanoteknologi?
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat