Hållbarhet

Anvisningar för hållbara handlingar

Vardagen på ett grönt campus består av små och stora handlingar.
Aalto University Campus
Bild: Unto Rautio / Aalto-universitetet

Mat

Direkt efter boende och trafik är mat och föda den mest betydande orsaken vid bekämpning av klimatförändring, 

 • Välj växtbaserat och säsonganpassad mat, preferera ekomärkt samt produkter klassade som rejäl handel
 • Ta bara så mycket som du orkar äta
 • Använd riktiga bestick istället för engångsbestick
 • Kranvatten är en ekologisk dryck
 • Överskotts mat kan erhållas och distribueras till
  studenter i Foodl-telegramgrupp

Elektronik, IT

Använd datorer och övriga apparater effektivt. Vid problem hjälper Aalto IT Service Desk.

 • Checka datorens batterihälsa och strömsparläge 
 • Stäng av skärm, ljus och apparater när de ej är i användning
 • Minimera pappersåtgången, skriv ut på båda sidorna med liten font

Skräphantering

Gör kloka val - undvik uppkomst av skräp

Trafik och rörlighet

Aalto-universitetet strävar efter att utveckla hållbar rörlighet med städer inom HRT

Konsumtion

Otnäs egna återvinningscentrum är ett ypperligt ställe att hyra saker till hemmet. Du kan även donera, köpa och få gratis prylar för hemmet: fb.com/reuseandrescue

Fritid och evenemang

Studentföreningars och -gillens evenemang, till exempel Kylä siivouspäivä

Anvisningar för organisering av ett hållbart evenemang

Boende och campusfastigheter

Aalto-universitetet strävar till energieffektivitet på sina campus

 • Byt till grön el
 • ”Ej reklam” -klistermärket fastklistrat vid dörren minskar pappersskräp 
 • Släck belysning efter dig
 • Stäng skärmen - även viloläget - då du avlägsnar dig från din arbetsstation
 • Använd hellre mejl och övriga elektroniska delningstjänster än papperskopior
 • Använd vatten sparsamt

Studier är det mest effektiva sättet att främja hållbarhet

Climate KIC Summer School 2017. Photo: Aalto University/ Roee Cohen

Utbildning för hållbarhet

Vårt mål är att integrera hållbarhet i all utbildning vid Aalto-universitetet.

Hållbarhet
CHEMARTS. Photo: Aalto University/ Eeva Suorlahti

Forskning för hållbarhet

Komplexa hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, förlorad biologisk mångfald och global ojämlikhet kräver banbrytande forskning som får ett genomslag i samhället. Våra viktigaste forskningsområden ger oss en unik chans att skapa praktiskt relevant kunskap om spjutspetslösningar för hållbarhet.

Hållbarhet
Lajittelu

Återvinning och sortering

Avfallshantering vid Aalto-universitetet.

Tjänster
Ilmastoyliopiston logo
Pressmeddelanden Publicerat:

Utbudet av klimatkurser breddas: Aalto och 17 andra universitet samarbetar som Klimatuniversitet

Nätverket Klimatuniversitetet (Climate University) som koordineras av Helsingfors universitet har slutit samarbetsavtal för undervisning mellan 18 olika universitet. I och med de nya avtalen kommer de flesta universitetsstudenter i Finland att ha tillgång till nätverkets kurser om klimat- och hållbarhetsteman.
NPHarvest
Vetenskap & konst Publicerat:

Pilotförsök med återvinning av näringsämnen ur avloppsvatten i Helsingborgs stadsdel för cirkulär ekonomi

I den unika stadsdelen Oceanhamnen återvinns näringsämnen, energi och vatten ur avlopp. Aalto-universitetets vattenforskare utvecklade processen NPHarvest som är den första metoden att testas.
putretti-lannoite
Pressmeddelanden, Vetenskap & konst Publicerat:

Forskarna utvecklade precisionsgödsel för skogen av aska och kompost

Gödselmedlet som döpts till Putretti innehåller kväve som frigörs långsamt, fosfor, kalium samt kol, vilka främjar trädens tillväxt. Dess tillverkning förbrukar klart mindre energi än konstgödsel och minskar också behovet av brytning.
Aikalava
Pressmeddelanden Publicerat:

Trästäder kan ta upp nästan hälften av cementindustrins koldioxidutsläpp

Finländska forskare utredde hur mycket kol nya träbyggnader i Europa kunde lagra under de kommande 20 åren.
Solar energy panels on a rooftop in Otaniemi
Campus

TETS skapar konkreta mål och uppmuntrar till energisparande

Aalto-universitetet har åtagit sig att minska energiförbrukningen på campus i enlighet med det nationella energieffektivitetsavtalet (TETS).
Aalto Lush Greenery
Hållbarhet

Teamet för ett hållbart campus

Teamet för ett hållbart campus vid Aalto-universitetet har som främsta mål att främja hållbar utveckling av campus med hänsyn till ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar.
Speech Recognizer Board, professor Teuvo Kohonen, 1980
Drupal: Aalto.fi website

Övergångstider för tillgänglighetskraven

Webbplatser ska vara förenliga med tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020.
Hållbarhet

Hållbarhetsnätverk

Mera information på engelska.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat