Services

Återvinning och sortering

Avfallshantering vid Aalto-universitetet
recycle

Avfallshierarkin ger strukturen på avfallshanteringen:

  1. Främst ska man avvakta uppkomsten av avfall
  2. Om avfall uppkommer ska det förberedas för fortsatt användning
  3. Ifall återvinning inte är möjligt så ska det primärt användas som råvara och sekundärt som energikälla
  4. Avfall kan placeras på deponi endast om den inte tekniskt eller ekonomiskt kan utnyttjas till annat ändamål

Sortering - fastighetens avfallshantering

Följande områden hör till fastigheternas avfallshantering:

Sortering för fastighetens användare

Hyresgästen/ fastighetens användare ansvarar för följande avfallshantering:

This service is provided by:

Aalto University Campus & Real Estate

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat