Services

Återvinning och sortering

Effektiv avfallshantering och sortering är en del av Aalto-universitetets strategi för hållbar utveckling. Vi strävar efter att minska uppkomsten av avfall och återvinna råvaror antingen som material i nya produkter eller som energi.
Lajittelu
Foto: Milla Uusitalo / Aalto CRE

Avfallshierarkin ger strukturen på avfallshanteringen:

  1. Främst ska man avvakta uppkomsten av avfall
  2. Om avfall uppkommer ska det förberedas för fortsatt användning
  3. Ifall återvinning inte är möjligt så ska det primärt användas som råvara och sekundärt som energikälla
  4. Avfall kan placeras på deponi endast om den inte tekniskt eller ekonomiskt kan utnyttjas till annat ändamål

Sortering - fastighetens avfallshantering

Följande områden hör till fastigheternas avfallshantering:

Sortering för fastighetens användare

Hyresgästen/ fastighetens användare ansvarar för följande avfallshantering:

This service is provided by:

Aalto University Campus & Real Estate

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: