Hållbarhet

Forskning för hållbarhet

Komplexa hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, förlorad biologisk mångfald och global ojämlikhet kräver banbrytande forskning som får ett genomslag i samhället. Våra viktigaste forskningsområden ger oss en unik chans att skapa tvärvetenskaplig kunskap om spjutspetslösningar för hållbarhet.
CHEMARTS. Photo: Aalto University/ Eeva Suorlahti

Vid Aalto-universitetet studerar vi många spännande hållbarhetsfrågor, till exempel hur man kan ge övergivna material en pånyttfödelse, skapa en rörelse mot mer hållbar energi och rörlighet och utveckla lösningar vid vattenbrist. Vi studerar innovationer för minskad fattigdom, delad ekonomi, klimatfinansiering och många andra frågor som gör att vi kan skapa praktiskt relevant och tvärvetenskaplig kunskap om spjutspetslösningar för hållbarhet.

Vi tror att samarbete och dialog mellan olika vetenskapliga områden och sociala aktörer är avgörande för att lösa komplexa hållbarhetsproblem.Aalto Sustainability Hub grundades 2018 för att främja tvärvetenskaplig kunskap, så att vår förmåga att hantera utmaningarna blir ännu bättre tack vare systemmedveten forskning. 

Som vi uttrycker i Aalto-universitetets uppförandekod arbetar vi för att främja hållbarhet i vår undervisning, vårt forskningsinnehåll och våra resultat, liksom i våra forskningsprocesser och -rutiner.

 

Forskningsgrupper med fokus på hållbarhet

Exempel på andra projekt inom hållbar utveckling

Aalto Sustainability Stories

Aalto Sustainability Stories

The sustainability stories featured in this booklet serve as examples and showcase outcomes of research and teaching in line with the Aalto University principles, mainly creating a world-class research and learning environment focused on sustainability and circular economy.

Browse the Aalto Sustainability Stories brochure.

Aalto Global Impact

Vi främjar och möjliggör Aalto-universitetets forskning och utbildning för en global, hållbar utveckling.

Aalto Global Impact

Aalto Sustainability

Som svar på komplexa hållbarhetsutmaningar arbetar Aalto Sustainability för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att främja hållbarhet inom undervisning, campusutveckling och annan verksamhet vid Aalto-universitetet.

Aalto Sustainability Hub
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat