Hållbarhet

Forskning för hållbarhet

Komplexa hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, förlorad biologisk mångfald och global ojämlikhet kräver banbrytande forskning som får ett genomslag i samhället. Våra viktigaste forskningsområden ger oss en unik chans att skapa tvärvetenskaplig kunskap om spjutspetslösningar för hållbarhet.
CHEMARTS. Photo: Aalto University/ Eeva Suorlahti

Vid Aalto-universitetet studerar vi många spännande hållbarhetsfrågor, till exempel hur man kan ge övergivna material en pånyttfödelse, skapa en rörelse mot mer hållbar energi och rörlighet och utveckla lösningar vid vattenbrist. Vi studerar innovationer för minskad fattigdom, delad ekonomi, klimatfinansiering och många andra frågor som gör att vi kan skapa praktiskt relevant och tvärvetenskaplig kunskap om spjutspetslösningar för hållbarhet.

Vi tror att samarbete och dialog mellan olika vetenskapliga områden och sociala aktörer är avgörande för att lösa komplexa hållbarhetsproblem.

Som vi uttrycker i Aalto-universitetets uppförandekod arbetar vi för att främja hållbarhet i vår undervisning, vårt forskningsinnehåll och våra resultat, liksom i våra forskningsprocesser och -rutiner.

Forskningsgrupper med fokus på hållbarhet

Exempel på andra projekt inom hållbar utveckling

Aalto Global Impact

Vi främjar och möjliggör Aalto-universitetets forskning och utbildning för en global, hållbar utveckling.

Aalto Global Impact
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: