Nyheter

Donationer möjliggör utbytesstudier till alla studenter

Internationella utbytesstudier är en väsentlig del av studierna för många studerande vid Handelshögskolan.
Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Bild: Aalto-universitetet / Roee Cohen

Ca 60 procent av dem som studerar handelsvetenskap vid Aalto-universitetet genomför en del av studierna som utbytesstudenter utomlands. För studerande på kandidatprogrammet International Business i S:t Michel är studentutbyte en obligatorisk del av studierna.

Handelshögskolan uppmuntrar studerandena till utbytesstudier utomlands och stöder varje utbytesstuderande med ett stipendium i form av pengar. Detta vore inte möjligt utan donatorer.

”Under årens lopp har vi fått mångahanda donationer för studentutbyte, exempelvis Einar ja Hanna Haapalas testamentsdonation, donationen av Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys samt det långvariga stödet för studentutbyte av Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond”, berättar Handelshögskolans dekan Timo Korkeamäki. ”De erfarenheter studentutbytet ger ökar på ett viktigt sätt våra studerandes färdigheter att verka i en internationell miljö och därigenom stöder de också det finländska samhället och näringslivet.”

160 partneruniversitet runt om i världen

Handelshögskolan har ca 160 partneruniversitet på olika håll i världen, från Afrika till Europa och från Amerika till Asien. ”Världsläget inverkar varje år på i vilken världsdel eller land studerandena vill genomföra sina utbytesstudier. Exempelvis Hong Kong hör till de populäraste ställena i Asien, men dess dragkraft minskade på grund av händelserna år 2019. På grundval av den nu pågående ansökningsrundan verkar det som om intresset för att söka till Hong Kong har återvänt”, säger SannaHuovinen-Kiuru, som planerar studentutbytet.

Suget efter internationell erfarenhet har inte minskat blland studerande, utan studentutbytet upplevs trots osäkerhetsfaktorerna som en viktig del av studierna och förkovrandet av arbetslivsfärdigheterna. ”Om det är oroligt i en världsdel eller ett land söker man till andra länder och världsdelar. Vi strävar efter att utveckla nätet av partnerskapsuniversitet enligt världsläget och efterfrågan bland våra studerande”, säger Saila Kurtbay, chef för internationella frågor vid Handelshögskolan.

”Pandemin försvårade studentutbytet, eftersom många länder var stängda på grund av den. För läsåret 2022–2023 sökte sedan rekordartat många, hela 543 studerande, till utbytesstudier utomlands. De populäraste objekten har i regel varit Italien, Australien, Singapore och USA. Det instabila geopolitiska läget de senaste åren har för första gången lett till att efterfrågan på europeiska objekt ökat betydligt. Därför har vi ingått nya partnerskap och ökat samarbetet med universitet särskilt i Italien, Portugal, Frankrike och Spanien”, fortsätter Kurtbay.

Timo Korkeamäki gläder sig åt att Handelshögskolan har möjlighet att också ekonomiskt understöda utbytesstudier utomlands. ”Största delen av donationerna för studentutbyte är placerade i en kapitaliserande fond vars avkastning vi använder till stipendier för studentutbyte utomlands. Jag tackar varmt varje organisation och privatperson som stött vårt internationella utbytesprogram. Tillsammans hjälper vi studerandena att bli internationella och ger dem möjlighet till oförglömliga erfarenheter ute i världen!”

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

AllWell SQ
Universitetet Publicerat:

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Aalto Squad students on campus
Studier Publicerat:

Antalet sökande till Aalto-universitetet ökade i vårens andra gemensamma ansökan

Aaltos finsk- och svenskspråkiga kandidatprogram lockade 13 500 sökande
From left to right: Lasse Kukkonen, Ida Parkkinen, Luisa Cardoso and Elias Keski-Nisula
Studier Publicerat:

Träffa Unite! studentrepresentanterna Elias, Ida, Lasse och Luísa

Unite! universitetsalliansen har en egen studentkår, SURE!
Two students standing next to a train studying a map.
Studier Publicerat:

Hoppa på Unite! tåget från Barcelona till Grenoble - ansök senast den 7 april

Följ med på resan mot hållbar mobilitet och interkulturalitet på Unite! tåget.