Nyheter

Donationer möjliggör utbytesstudier till alla studenter

Internationella utbytesstudier är en väsentlig del av studierna för många studerande vid Handelshögskolan.
Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Bild: Aalto-universitetet / Roee Cohen

Ca 60 procent av dem som studerar handelsvetenskap vid Aalto-universitetet genomför en del av studierna som utbytesstudenter utomlands. För studerande på kandidatprogrammet International Business i S:t Michel är studentutbyte en obligatorisk del av studierna.

Handelshögskolan uppmuntrar studerandena till utbytesstudier utomlands och stöder varje utbytesstuderande med ett stipendium i form av pengar. Detta vore inte möjligt utan donatorer.

”Under årens lopp har vi fått mångahanda donationer för studentutbyte, exempelvis Einar ja Hanna Haapalas testamentsdonation, donationen av Kauppatieteiden kandidaattiyhdistys samt det långvariga stödet för studentutbyte av Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond”, berättar Handelshögskolans dekan Timo Korkeamäki. ”De erfarenheter studentutbytet ger ökar på ett viktigt sätt våra studerandes färdigheter att verka i en internationell miljö och därigenom stöder de också det finländska samhället och näringslivet.”

160 partneruniversitet runt om i världen

Handelshögskolan har ca 160 partneruniversitet på olika håll i världen, från Afrika till Europa och från Amerika till Asien. ”Världsläget inverkar varje år på i vilken världsdel eller land studerandena vill genomföra sina utbytesstudier. Exempelvis Hong Kong hör till de populäraste ställena i Asien, men dess dragkraft minskade på grund av händelserna år 2019. På grundval av den nu pågående ansökningsrundan verkar det som om intresset för att söka till Hong Kong har återvänt”, säger SannaHuovinen-Kiuru, som planerar studentutbytet.

Suget efter internationell erfarenhet har inte minskat blland studerande, utan studentutbytet upplevs trots osäkerhetsfaktorerna som en viktig del av studierna och förkovrandet av arbetslivsfärdigheterna. ”Om det är oroligt i en världsdel eller ett land söker man till andra länder och världsdelar. Vi strävar efter att utveckla nätet av partnerskapsuniversitet enligt världsläget och efterfrågan bland våra studerande”, säger Saila Kurtbay, chef för internationella frågor vid Handelshögskolan.

”Pandemin försvårade studentutbytet, eftersom många länder var stängda på grund av den. För läsåret 2022–2023 sökte sedan rekordartat många, hela 543 studerande, till utbytesstudier utomlands. De populäraste objekten har i regel varit Italien, Australien, Singapore och USA. Det instabila geopolitiska läget de senaste åren har för första gången lett till att efterfrågan på europeiska objekt ökat betydligt. Därför har vi ingått nya partnerskap och ökat samarbetet med universitet särskilt i Italien, Portugal, Frankrike och Spanien”, fortsätter Kurtbay.

Timo Korkeamäki gläder sig åt att Handelshögskolan har möjlighet att också ekonomiskt understöda utbytesstudier utomlands. ”Största delen av donationerna för studentutbyte är placerade i en kapitaliserande fond vars avkastning vi använder till stipendier för studentutbyte utomlands. Jag tackar varmt varje organisation och privatperson som stött vårt internationella utbytesprogram. Tillsammans hjälper vi studerandena att bli internationella och ger dem möjlighet till oförglömliga erfarenheter ute i världen!”

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Students at Aalto lecture hall in ENG orientation event
Studier Publicerat:

Över 700 studenter påbörjade sina studier på Ingenjörshögskolan

Det nya läsåret startade den 28 augusti 2023 med orienteringstillfällen för nya kandidat- och masterstudenter på Kandidatcentret.
20 students from Aalto University at the Unite! Student Festival in Lisbon.
Studier Publicerat:

Unite! Studentfestivalen i Lissabon var full av lärande, gemenskap och nöjen

20 studenter från Aalto deltog i Unite! Studentfestival.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala
Studier Publicerat:

Vicerektor Petri Suomalas hälsning till nya studenter

Petri Suomala välkomnar nya studenter till Aalto gemenskapen, vars styrkor inkluderar samarbete mellan människor med olika bakgrunder och studieområden.