Nyheter

Lång matematik ger valfrihet i studierna vid Aalto-universitetets handelshögskola

”Studierna i ekonomi förlöper troligtvis smidigare med goda matematiska färdigheter i bagaget.”
Opiskelijoita opiskelemassa Kauppakorkeakoululla. Kuva: Ari Toivonen
Bild: Aalto-universitet / Ari Toivonen

Den långa matematikens roll ändras i universitetens betygsantagning våren 2026. I den nya poängsättningen väger inte den långa matematiken längre tyngst, utan målet är snarare att uppmuntra gymnasiestuderande att välja sådana studier i gymnasiet som de är intresserade av. Målet med den nya poängsättningen är att klargöra på vilka områden lång matematik har betydelse och på vilka områden kort matematik räcker som bakgrundskunskaper för universitetsstudierna.

I ansökan till Aalto-universitetets handelshögskola har lång matematik vägt tungt i poängsättningen under de senaste åren. Är lång matematik fortfarande en fördel i ansökan till ekonomistudier, även om det i framtiden är möjligt att få lika många poäng för kort matematik? Denna fråga riktas till Johanna Frösén, professor i marknadsföring och ledare för kandidatprogrammet i ekonomi, och Juuso Liesiö, professor i kvantitativa metoder och tidigare ledare för programmet i fråga.

”Om du börjar studera vid Aalto-universitetets handelshögskola och har läst lång matematik i gymnasiet ser du till att alla dörrar hålls öppna och alla ämnen är möjliga. Du klarar dig också med kort matematik i vissa ämnen, men valmöjligheterna är bredare med lång matematik. Om du är intresserad av till exempel ekonomi och affärsanalys är det viktigt att ha sådana bakgrundskunskaper som ingår i den långa lärokursen i matematik. Inom marknadsföring och ledarskap räcker det däremot ofta med en god behärskning av den korta lärokursen i matematik”, säger Johanna Frösén.

Vid Aalto-universitetets handelshögskola finns studerande med varierande kunskaper inom matematik, men de som har en stark matematisk bakgrund har det lättare. Den korta matematiken i gymnasiet har nästan hälften så få kurser som den långa matematiken. 

”Jag skulle inte fästa vikt vid skillnaden i innehållet i lång och kort matematik, utan snarare vid att den långa matematiken innehåller mycket mer räkneövningar än den korta matematiken. Därtill innehåller den långa matematiken lite mer avancerade saker än vad som kanske behövs i det huvudämne man väljer. När man räknar mycket utvecklas också det logiska tänkandet, vilket ökar chansen att lyckas i ekonomistudierna. Det är säkert lättare att ta till sig innehållet i den långa matematiken i små grupper i gymnasiet än att i sina universitetsstudier försöka ta igen det försprång som andra har fått i gymnasiet”, säger Juuso Liesiö. 

Betydelsen av analytik ökar i vårt samhälle

Matematisk kunskap bygger vanligtvis på tidigare kunskap, vilket innebär att det inte finns några genvägar för att lära sig matematik. Man måste behärska föregående nivå för att lära sig nytt. 

”En studerande som inte har integrerat och deriverat i gymnasiet får det troligtvis svårt på vissa kurser. Då måste hen själv se till att be om extra stöd. Lärarna hjälper till med alla frågor, men matematisk problemlösning är inget man lär sig över en natt. Läraren kan bara vägleda till kunskap”, säger Juuso Liesiö.

”Jag vill uppmuntra unga studerande som inleder sina gymnasiestudier och som ska välja mellan lång och kort matematik att fundera på vilka viktiga saker som du inte hinner med om du väljer lång matematik. Jag skulle inte tro att de är så många. Det finns mycket substanskunskap som det är lätt att studera och lära sig även som äldre, men matematik kan vara svårt att lära sig på egen hand om man inte har studerat det som yngre. Därtill är det bra att komma ihåg att val som gäller studierna inte görs för stunden här och nu, utan för framtiden”, säger han.

Johanna Frösén påminner i sin tur att pengar är närvarande i all affärsverksamhet och att artificiell intelligens och dataanalytik har gjort inträde i mer eller mindre alla områden. 

”Analytiken får en allt större betydelse i beslutsfattandet, och idag behöver alla kunna tolka data eller åtminstone rapporter som baserar sig på data. Ett matematiskt sätt att tänka och analysera är till nytta och viktigare än någonsin. Vi behöver förstå oss på siffror”, säger Johanna Frösén. 

Mer information:

Studera ekonomi vid Aalto-universitetet

Är du intresserad av studier i ekonomi? Vid Aalto-universitetets handelshögskola kan du studera ekonomi från kandidatnivå till doktorsexamen i en internationell och mångvetenskaplig miljö.

Läs mer
Abhiteg Jammu working with other students
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kolme opiskelijaa
Studier Publicerat:

Podcast tar sig an elektroteknologernas vardag

I podcasten diskuterar elektroteknikstudenterna sina studier och teknologlivet vid Aalto-universitetet. Första avsnittet är ute nu!
Studier Publicerat:

Öva koncentration med MyCourses självstudiekurs

Med självstudiematerialet lär du dig hur du kan tränä din koncentration och skapa en miljö som stöder fokusering när man studerar. Materialet finns på finska och engelska.
Picture of the themes of this course
Studier Publicerat:

Mind & Study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.
Three students eating a snack and discussing over a computer on a rooftop terrace.
Studier Publicerat:

Lär dig språk och interkulturell kompetens online med Unite! Ansök nu till kurser våren 2024

Unite! kurser är öppna for alla studenter vid Aalto-universitetet.