Nyheter

Studenter hjälpte Finavia att analysera logistiken i terminalen på Helsingfors-Vanda flygplats

Flygtrafiken har återhämtat sig överraskande snabbt, vilket har lett till kapacitetsproblem.
Finavia-projektin työryhmä, Aalto BIZ
Bild: från vänster Sami Kiiskinen (Finavia), Markku Kuula, Dennis Karlsson (student), Joona Salonen (Finavia), Emilia Laitila (student), Joni Pekkanen (Finavia), Jukka Isomäki (Finavia) och Tommi Vihervaara. På bilden saknas Arthur Simon (student).

På Helsingfors-Vanda flygplats har det på sistone skett stora förändringar på grund av såväl covid-19-pandemin som den pågående ombyggnaden av flygterminalen. Flygtrafiken har återhämtat sig oväntat snabbt, och detta har orsakat kapacitetsproblem på många flygplatser runt om i världen.

En flygplatsmiljö medför ytterligare utmaningar för logistiken eftersom alla varor som kommer in i terminalen ska genomgå en säkerhetskontroll. Dessa säkerhetskontroller kan skapa flaskhalsar i det logistiska distributionsnätet om de inte är rätt optimerade. 

För att svara på dessa utmaningar och kartlägga flygplatsens logistiska system beställde flygplatsoperatören Finavia ett studentprojekt. Projektet genomfördes i enlighet med handelshögskolans koncept ”Räätälöidyt opiskelijoiden yritysprojektit” (Skräddarsydda studentprojekt för företag).

Syftet med projektet var att få mer information om detaljhandelns och restaurangernas logistiska flöde på Helsingfors-Vanda flygplats. Utredningen bestod av intervjuer, en fältstudie och en dataanalys.

Projektet genomfördes av Emilia Laitila, student, magisterprogrammet International Design Business Management (IDBM), Dennis Karlsson, student, Finance-programmet, och Arthur Simon, student, programmet Information and Service Management. Arbetet skedde under ledning av direktören för Institutionen för informations- och serviceekonomi, professor i logistik Markku Kuula.

Teori och praktik

Projektgruppen inledde arbetet med intervjuer med de centrala operatörerna inom detaljhandeln och restaurangbranschen på flygplatsen för att få en bättre uppfattning om processerna på gräsrotsnivå. Gruppen intervjuade också Finavias personal för att kunna skapa en helhetsbild av logistiken på flygplatsen.

Senare var det dags för det praktiska arbetet i form av en fältstudie i terminalen. Gruppen använde sammanlagt 41 timmar för att samla in information vid säkerhetskontrollerna och för att bedöma mängden, typen och destinationen för de inkommande och utgående varorna. Gruppen kartlade det logistiska systemet också tillsammans med en av de största logistikoperatörerna i terminalen. Det sista uppdraget var att besöka det externa distributionscentret för att få en bättre inblick i dess roll i Finavias dagliga logistik.

Enligt Arthur Simon var det intressant att få en grundlig uppfattning om logistiken på en stor internationell flygplats.

– Hela flygplatsen är som en liten stad, och alla bitar har en egen viktig roll i pusslet. Det är ett stadigt system med motiverad personal. Det var en ära att få arbeta såväl med den lokala personalen, Finavias chefer, säkerhetspersonalen som med de övriga partnerna.

Finavia-projekti, lastauslaituri
Bild: Varuvagnar på en lastningsplats

Studentgruppen fick många nya idéer och kunskaper

Gruppen lärde sig en massa nya saker om flygplatsmiljön och dess begränsningar, logistik och problemlösning och om arbetet i en föränderlig omvärld.  

Studenten Emilia Laitila berättar att en av de bästa sidorna med projektet var att gruppen fick en möjlighet att ta itu med frågorna i verklig miljö.

– Vi gjorde upp en heltäckande plan för fältstudien, vilket hjälpte oss att dra full nytta av dagarna vi tillbringade på flygplatsen. Vi satt i timmar vid säkerhetskontrollerna och gjorde anteckningar i Excel-filen, och det visade sig att de spontana diskussionerna med personalen och de idéer och tankar som tar hänsyn till även de minsta detaljerna var de mest värdefulla resultaten med tanke på kunderna.

Gruppen har också vissa idéer för att samla in och analysera data.

– Det var intressant att bygga upp databaserad förståelse av ett så invecklat och rörligt system som en flygplats, trots att det också på sitt sätt var utmanande! Att utreda skillnaderna i kvälls- och morgontrafiken, försöka ta reda på de dagar som var långsammare och att hantera säkerhetskontrollernas oregelmässighet och motsättningar vid sidan av allt annat var ett ganska stort uppdrag, säger Dennis Karlsson.

Kunden var nöjd med studentgruppens unika angreppsätt

Projektets mål uppnåddes: gruppen fick en bättre bild av logistikens nuläge i terminalen. Resultaten väckte livlig diskussion redan under den slutliga presentationen. Enligt kunden var det viktigt att få en utomstående synvinkel av studenterna, som på grund av sin varierande bakgrund kunde närma sig samarbetspartner på flygplatsen med låg tröskel och som kunde presentera den nuvarande logistiska situationen och utmaningarna på ett övergripande och visuellt behagligt sätt.

Sami Kiiskinen, Finavias utvecklingsdirektör på Helsingfors-Vanda flygplats, tackade för arbetet och berättade att Finavia är belåten med resultatet också ur ekonomisk synvinkel. Enligt Kiiskinen ligger förhållandet mellan kostnad och nytta på en god nivå jämfört med projekt som genomförs med privata konsultföretag. Joni Pekkanen, chef för Finavias säkerhetstjänster, tackade också för arbetet och konstaterade att gruppen lyckades med att analysera det logistiska systemet på Nordeuropas bästa flygplats bara på några veckor.

Projektets framgång är en kombination av flera faktorer

Enligt projektledaren, professor Markku Kuula, är projektet ett utmärkt exempel på samarbete mellan handelshögskolan och företagen, där studenterna får lösa företagens verkliga problem.

– Detta projekt var en kombination av många positiva element. För det första är Finavia ett välskött företag som alla finländare känner till. Det svarar för verksamheten på en av de mest välskötta flygplatserna i Europa. För det andra kunde företaget ge en tydlig beskrivning av uppdraget, och för det tredje bestod den grupp vi utsåg för uppdraget av skickliga studenter med olika huvudämnen som lyckades genomföra projektet tillsammans på ett berömvärt sätt.

Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Customized Student Business Projects

Contact us when you need bright minds to analyse and solve your challenges. We will tailor a student project according to your needs.

School of Business
Blue night skyes and the Helsinki Airport buidling with lights

Premium Partner - Finavia

Read more about Finavia, one of the Premium Partners of School of Business

School of Business
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Studier Publicerat:

Donationer möjliggör utbytesstudier till alla studenter

Internationella utbytesstudier är en väsentlig del av studierna för många studerande vid Handelshögskolan.
Logo
Studier, Universitetet Publicerat:
juoksurata, sports field
Studier, Universitetet Publicerat:

Från tresteg till submission wrestling – vid Aalto kan du kombinera toppidrott och studier

Aalto-universitetet har ett avtal med toppidrottsakademin Urhea. Vi erbjuder dig stöd för att kombinera idrottsutövning och studier, oavsett om du håller på med basket, synkroniserad konståkning eller någon annan gren.
pictures with creative material
Studier Publicerat:

Workshop: Karriärplaneringsuppgifter med kreativt material

Funderar du på din framtid och karriär? Starting Point of Wellbeing förvandlas till en kreativ plats på tisdagar i maj! Välkommen att reflektera över din karriär och framtid ur olika synvinklar. Du får till exempel fundera på dina värderingar och kartlägga dina färdigheter.