Ansökningsservice

Berätta om Aalto

På denna sida hittar du information angående möjligheterna för studerande att representera Aalto genom att jobba som en studentambassadör eller en campusguide. Studentambassadörerna är studerande vid Aalto-universitetet, som besöker gymnasier och andra läroanstalter på andra stadiet för att berätta om Aaltos utbildningsprogram, universitetsstudier och sina egna erfarenheter. Campusguiderna resar runt i campus med elevgrupperna och visar dem de mest intressanta ställen på campuset samt berättar om sina egna erfarenheter. På denna sida har också bifogats anvisningar och presentationsmaterial angående verksamheten.
two students discussing

Studentambassadörernas och campusguidernas uppdrag i Aalto

Studentambassadörerna vid Aalto har som uppdrag att besöka gymnasier och andra läroanstalter på andra stadiet för att berätta om bland annat studierna, utbildningsmöjligheterna och studielivet vid Aalto samt om karriärmöjligheterna efter examen. Besök ordnas runt om i Finland på skolor, garnisoner och olika evenemang, antingen på plats eller på distans. Presentationer kan också ordnas på Aalto-universitetets campus till exempel i samband med en rundtur på campus. Studentambassadörerna representerar alla utbildningsområden vid Aalto, det vill säga ekonomi, konst och teknik.

För att bli studentambassadör ska du genomföra en nätbaserad utbildning (kurs) som ordnas av ansökningsservicen, varefter ansökningsservicen kan kontakta dig när det behövs studentambassadörer som kan berätta om Aalto. Studentambassadörerna kan också själva aktivt kontakta skolor för att erbjuda sig att hålla presentationer.

Gymnasier och andra läroanstalter kan kontakta Aalto-universitetets ansökningsservice för att be om en presentation.

Aalto-universitetets utbildade guider ska resa runt i campus med elevgrupperna och visa dem de mest intressanta ställen på campuset samt berätta om sina egna erfarenheter. Målet med rundturerna är att väcka besökarnas intresse för att studera i Aalto.

För att bli studentambassadör måste man delta i en skolning, som ordnas i Otnäs. Skolningen innehåller bl.a. en exempelrundtur. Efter skolningen erbjuder Ansökningsservicen campusguiderna möjligheter att hålla campusrundturer via e-post.

Campusrundturerna hölls på finska eller svenska, vilket betyder att guiderna måste kunna tillräckligt med minst ett av dessa språk.

Bli en studentambassadör och/eller en campusguide för att:

 • Du får extra inkomster och arbetserfarenhet.
 • Du får erfarenhet och självförtroende att tala inför publik.
 • Du får dela med dig av din erfarenhet till en intresserad publik.
 • Du får hjälpa unga att hitta sina utbildningsområden.
 • Du kan inspirera många olika typer av människor att söka till utbildningar inom teknik, konst och ekonomi och på så sätt främja jämlikhet och mångfald.
 • Du hjälper Aalto-universitetet att attrahera de mest skarpsinniga och kreativa studerandena!
   

Vill du bli studentambassadör? Delta i utbildning för studentambassadörer!

Utbildningen för studentambassadörer har förnyats hösten 2023. Genomför utbildningen i MyCourses när det passar dig (länk). Du kan genomföra utbildningen när som helst under året, och det krävs ingen anmälan. Det tar ungefär 1,5–2 timmar att genomföra utbildningen. Du kan genomföra utbildningen på svenska eller finska.

I utbildningen får du information om studentambassadörernas uppdrag och infotillfällenas innehåll, som innefattar bland annat Aalto-universitetets utbildningsområden, ansökningsprocessen och olika studierelaterade teman. Du får också fundera på vad du vill berätta om dina egna erfarenheter vid Aalto. I utbildningen får du också tips och råd för att tala inför publik.

I slutet av utbildningen ger du dina kontaktuppgifter, som vi behöver för att lägga till dig i vår lista över studentambassadörer och skicka dig erbjudanden om att hålla infotillfällen.

Är du redan studentambassadör? Läs anvisningarna nedan!

 1. Håll koll på erbjudanden som skickas till din mejl om att hålla presentationer som studentambassadör.
 2. Fundera på vilken skola du vill besöka för att berätta om Aalto och kontrollera med ansökningsservicen om det är möjligt. Vänta på en bekräftelse om att skolan har reserverats för dig.
 3. Ta kontakt med skolan du vill besöka och kom överens om en tidpunkt.
 4. Meddela tidpunkten och längden för besöket till ansökningsservicen per mejl.
 5. Läs vid behov anvisningarna för att hålla en presentation på distans (se nedan).
 6. Ladda ner presentationen på denna sida och gå igenom den.
 7. Håll en inspirerande presentation!
 8. Se till att studiehandledaren/läraren fyller i sin responsblankett.
 9. Fyll i respons- och ersättningsblanketten för studentambassadörer och campusguider. 
 10. Håll ett öga på din e-post. Aaltos betalningssystem skickar automatiskt en begäran om att lämna in din personuppgiftsblankett och ditt skattekort i systemet.


Om personuppgiftsblanketten och skattekortet inte bifogas inom 30 dagar, annulleras betalningen. Du behöver inte bifoga bilagor om de redan finns i systemet. Då får du inte heller någon begäran om att bifoga dem till systemet.

Respons- och ersättningsblanketten måste returneras separat för varje presentation du behåller.

Observera att presentationen inte ska spelas in på video!

Läs anvisningarna för campusguider nedan!

 1. Håll koll på erbjudanden som skickas till din mejl om att hålla campusrundturer.
 2. När du får ett erbjudande, meddelar Ansökningsservice dig kontaktuppgifterna av den studiehandledaren eller läraren som önskar en rundtur. Kom överens om detaljerna för rundturen med studiehandledaren via e-post och kom ihåg att också ha Ansökningsservicen som en mottagare i e-posterna.
 3. Förbereda dig för rundturen: läs igenom materialet för rundturen och tänk på vad du kommer att berätta om dina egna erfarenheter.
 4. Meddela genast om möjliga förändringar och undantagstillstånd både till Ansökningsservice och studiehandledaren!
 5. Håll en inspirerande campusrundtur!
 6. Be att studiehandledaren/läraren fyller i sin responsblankett.
 7. Fyll i respons- och ersättningsblanketten för studentambassadörer och campusguider (kom ihåg också din personuppgiftsblankett och ditt skattekort).
 8. Håll ett öga på din e-post. Aaltos betalningssystem skickar automatiskt en begäran om att lämna in din personuppgiftsblankett och ditt skattekort i systemet.

Ifall personuppgiftsblanketten och skattekortet inte bifogas inom 30 dagar, annulleras betalningen. Du behöver inte bifoga bilagor om de redan finns i systemet. Då får du inte heller någon begäran om att bifoga dem till systemet.

Respons- och ersättningsblanketten måste returneras separat för varje campusrundtur du behåller.

Material

Presentationer för studentambassadörer

Aalto-universitetets allmänna presentation för läsåret 2022–2023 kan laddas ner på svenska, finska och engelska nedan. Presentationen ger en bra överblick av Aalto, i synnerhet för den som är intresserad av kandidatutbildningar.

Anvisningar för att hålla campusrundturer 

Anvisningar för att hålla campusrundturer under terminen 2023-2024 (på finska: Käytännön ohjeita kampuskierroksille 2023) kan laddas ner nedan.

Kontaktuppgifter

Aalto-universitetets ansökningsservice

[email protected]Se närmare kontaktuppgifter till ansökningsservicen

Observera att informationen på denna sida endast gäller studerande på campus i Otnäs. Campus i S:t Michel har en egen praxis.

Dataskyddsmeddelande

What studying at Aalto really looks like

Discover genuine stories about student life at Aalto and life after graduation.

Opiskelijat juhlivat lukukauden aloitusta opiskelijahaalareissa. Kuva: Lasse Lecklin

Virtuella campus-rundturen (extern länk)

Bekanta dig med Aalto-universitetets Otnäs campus genom att delta i vår virtuella rundtur. Språket på rundturen är engelska.

Image from remote site: virtualtour.aalto.fi

För studiehandledare

Bästa Studiehandledare, här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever.

Opinto-ohjaajille

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Aalto University campus. Photo by Mikko Raskinen
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: